Korkeakoulutus ja tiede

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta sekä valmistelee niitä koskevat säädökset, valtion talousarvioesitykset ja valtioneuvoston päätökset. Ministeriö ohjaa korkeakoulujärjestelmää ja tiedelaitosten toimintaa sekä tukee tutkimusorganisaatioiden toimintamahdollisuuksia.