Korkeakoulutus ja tiede

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta sekä valmistelee niitä koskevat säädökset, valtion talousarvioesitykset ja valtioneuvoston päätökset. Ministeriö ohjaa korkeakoulujärjestelmää ja tiedelaitosten toimintaa sekä tukee tutkimusorganisaatioiden toimintamahdollisuuksia.

 • Korkeakoulut ja tiedelaitokset »

  Korkeakouluverkosto koostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tiedelaitokset tukevat tieteen toiminnan mahdollisuuksia.

 • Linjaukset ja kehittäminen »

  Ministeriö edistää hallituksen korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita sekä kehittää korkeakoulu- ja tiedejärjestelmää yhteistyössä toimialan kanssa.

 • Ohjaus, rahoitus ja sopimukset »

  Ministeriö ohjaa korkeakoulujen ja tiedelaitosten toimintaa, toimii niiden pääasiallisena rahoittajana sekä käy niiden kanssa sopimusneuvottelut.

 • Lainsäädäntö »

  Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee korkeakoulutusta ja tutkimusta koskevan lainsäädännön.

 • Korkeakoulutus ja tutkinnot »

  Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat tutkinnot ja muu opetus sekä koulutuksen kehittäminen.

 • Tiede ja tutkimus »

  Tiedepolitiikalla tuetaan tutkimusta tekevien ja tukevien organisaatioiden toimintamahdollisuuksia.

 • Tilastot »

  Korkeakoulutusta ja tutkimusta koskevia tilastoja.