Kulttuuripolitiikan linjaukset ja kehittäminen

Kulttuuripolitiikan tavoitteita ovat luovuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistäminen.

Kulttuuripolitiikan pitkä ajan kehittämislinjaukset on määritelty vuoteen 2025 ulottuvassa ministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa.  Hallitusohjelmassa sovitaan kunkin hallituskauden tavoitteet ja toimet.  Valtion talousarviossa kulttuuripolitiikalle on määritelty vuosittaiset vaikuttavuustavoitteet, joiden pohjalta ministeriö suuntaa toimintaansa ja tukeaan.

Kulttuuripolitiikan strategia 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia ulottuu vuoteen 2025. Siinä kuvataan toimialan toimintaympäristömuutokset sekä määritellään kulttuuripolitiikan kehittämisen tahtotila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Kulttuuripolitiikan strategiset tavoitealueet ja tavoitteet ovat:

 • Luova työ ja tuotanto
  Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet
   
 • Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
  Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
   
 • Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
  Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Kulttuuripoliittinen selonteko

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on hallitusohjelmassa päättänyt laatia eduskunnalle annettavan kulttuuripoliittisen selonteon. Selonteko valmistellaan laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Kulttuuripoliittisen selonteon tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen.

Kulttuuriselonteko

Kulttuuriselonteko

Taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi valtioneuvosto antaa eduskunnalle kulttuuripoliittisen selonteon.

Kulttuuriselonteon valmistelu

Lisätietoja

Johanna Vuolasto, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330235   Sähköpostiosoite: