Kansainvälinen ja EU-yhteistyö kirjastoasioissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli kirjastoalan kansainvälisessä yhteistyössä on vaikuttaa valtioiden ja EU:n tasolla tehtäviin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa sekä toimia yhteistyökumppanina hallinnollisissa ja kehittämistehtävissä.

 

Kulttuuri- ja audiovisuaaliasioita käsitellään EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriministerineuvostossa, jossa kirjastoihin liittyviä asioita ovat mm. aineistojen digitointi ja digitaalinen saatavuus.

Suomessa EU:n digitointitavoitteita toteutetaan kansallisen digitaalisen kirjaston Finnan avulla, josta tiedot välitetään Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan.

Yleisten kirjastojen kirjastohallinnon yhteistyöfoorumi Euroopassa on NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe).

YK:n ja sen järjestöjen toiminnassa tiedonsaantia ja medialukutaitoa koskevia kokonaisuuksia ovat mm. Unescon Information for All -ohjelma sekä YK:n ja ITU:n yhteinen tietoyhteiskuntahanke (WSIS).

Yhteispohjoismainen kirjastoyhteistyö

Suomella on kaksi yhteispohjoismaista kirjastoautoa Lapissa. Autoissa on aineistoa suomeksi, norjaksi, ruotsiksi ja saameksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaa toimintaa Suomessa.

Monikulttuurinen kirjastoyhteistyö

Monikielisen kirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen.

Monikielinen kirjasto toimii osana Helsingin kaupunginkirjastoa. Ministeriö myöntää toimintaan erillisen valtionavustuksen. Monikieliseen kirjastotoimintaan myönnetyillä varoilla hankitaan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa eri kielillä.

 

Lisätietoja

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330344   Sähköpostiosoite:


Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330336   Sähköpostiosoite: