Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittelee uskonnollisia yhdyskuntia koskevat lait eduskunnan päätöksentekoa varten sekä myöntää avustuksia rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Yhdyskuntaa rekisteröitäessä ministeriön asiantuntijalautakunta antaa lausunnon sen uskonnonvapauslain mukaisuudesta.

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ovat yksityisoikeudellisia yhteisöjä, joiden rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa. Suurimpia rekisteröityjä yhdyskuntia Suomessa ovat Jehovan todistajat, Vapaakirkko, Katolinen kirkko ja Helluntaikirkko.

Oikeutta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ei ole sidottu uskonnonvapauslain mukaisesti rekisteröityyn yhdyskuntaan. Uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröinti vaikuttaa kuitenkin moniin yhteisöllisiin oikeuksiin. Näitä on esimerkiksi jäsenten oikeus saada uskonnonopetusta ja mahdollisuus saada avustusta yhdyskunnan toimintaan.

Uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen ja rekisteröinti

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa toimintaa. Toiminnassa on kunnioitettava perus- ja ihmisoikeuksia. Tarkoitus ei ole taloudellisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa taloudellisen toiminnan järjestäminen.

Vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä voi perustaa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan. Yhdyskunnan perustamisesta tehdään perustamiskirja, johon liitetään uskonnonvapauslain mukainen yhdyskuntajärjestys.

Rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta, joka tekee sitä koskevan päätöksen ja ylläpitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva uskonnonvapauslain asiantuntijalautakunta antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunnon siitä, ovatko yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain mukaiset.

Avustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää hakemuksesta valtionavustusta uskonnollisten yhdyskuntien toimintaan. Avustus myönnetään laskennallisin perustein yhdyskunnan jäsenmäärän mukaan.

 

Muualla verkossa

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröiminen (Patentti- ja rekisterihallitus)

Uskonnonvapauslain asiantuntijalautakunta

Uskonnot Suomessa -tietokanta

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät (Tilastokeskus)

Lisätietoja

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite: