Tekijänoikeuteen liittyvät luvat

Tekijänoikeuden yleisperiaate on, että teosta saa käyttää tekijänoikeuslaissa mainituin tavoin ainoastaan tekijän luvalla ja sallimalla tavalla.

 

Luvan teoksen käyttöön voi myöntää teoksen tekijä tai teoksen muu oikeudenhaltija. Luvan voi saada myös tekijänoikeusjärjestöltä, jolle oikeudenhaltijat ovat antaneet valtuuden myöntää puolestaan teosten käyttölupia.

Teoksia saa tekijänoikeuslain rajoitusten mukaan käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa tietyissä tilanteissa. Teoksia voi muun muassa siteerata hyvän tavan mukaisesti ja kopioida yksityiseen käyttöön. Yksityiskäyttöön ei kuitenkaan saa kopioida tietokoneohjelmia ja tietokantoja.  Muita poikkeuksia ovat mm. teosten käyttö opetustoiminnassa, arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa, kopiointia vammaisten tarpeisiin ja teosten käyttö tiedotustarkoituksiin.

Tekijänoikeudet eivät edellytä rekisteröintiä tai erillistä merkitsemistä. Halutessaan oikeudenhaltija voi kuitenkin kuvata teoksen käyttöehdot avoimella lisenssillä tai esimerkiksi verkkosivuston käyttöehdoissa. Esimerkiksi Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelemattoman järjestön standardoitu lisenssijärjestelmä, jolla oikeudenhaltija voi kertoa miten teosta on sallittua käyttää.

Tietoa Creative Commons lisensseistä

Tekijänoikeusjärjestöjen myöntämiä lupia:

Keskitetysti hankitut valtionhallinnon ja oppilaitosten luvat

Opetushallitus neuvottelee ja hankkii keskitetysti valokopiointilupia, digilupia sekä televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttöä koskevia lupia valtionhallinnon toimipaikoille sekä oppilaitoksille.

Lupien sisällöstä ja kattavuudesta saa tarkempaa tietoa Kopioston verkkosivuilta.

Teosten käyttöluvat / Kopiosto

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330505   Sähköpostiosoite: