Nuorisotyön valtion rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa veikkausvoitto- ja budjettivaroilla.

Nuorisotyön ja -politiikan opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulevasta rahoituksesta valtaosa maksetaan valtionavustuksina. Muu rahoitus kohdennetaan kunnan nuorisotoimeen valtionosuuksina.  

Nuorisotoimialan määrärahat ja budjettimomentit 2024

Nuorisotyön yhteisiin menoihin 712 000 euroa, kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin 7,6 milj. euroa, nuorisotyön edistämiseen 35,6 milj. euroa sekä nuorten työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja koulunuorisotyöhön 30 milj. euroa.

Valtionavustukset

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina saajan toimintaan ja erityisavustuksina saajan hankkeisiin tai investointeihin. Nuorisotoimialan avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi aluehallintovirastot.

Valtionapukelpoisuus

Nuorisolain mukaan valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen, nuorisokeskuksen ja nuorten työpajatoimintaa toteuttavan työpajan tulee olla valtionapukelpoinen ennen kuin sille voi myöntää valtionavustusta.

Valtionapukelpoiseksi haluavan nuorisoalan järjestön, osaamiskeskuksen, nuorisokeskuksen tai työpajan tulee hakea valtionapukelpoisuutta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriö hyväksyy valtionapukelpoisuuden.

Lisätietoa valtionapukelpoisuuden hakemisesta:

Nuorisoalan järjestöt

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Nuorten työpajatoimintaa toteuttavat työpajat

Nuorisokeskukset

Valtionosuudet

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät yhdistykset. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Osa kunnan kustannuksista katetaan valtionosuuksilla. Valtionosuus maksetaan kunnille kunnassa asuvien nuorten lukumäärän mukaan. Kunnat päättävät itse nuorisotyöhön käytettävistä varoista.  

Lisätietoja

Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330196   Sähköpostiosoite:


Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330080   Sähköpostiosoite: