Hyppää sisältöön

Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkopalvelusta

www.okm.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivusto, jossa kerrotaan ministeriön toiminnasta ja toimialoista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilta löytyy jonkin verran tietoa myös muilla kielillä. Viittomakieliset sisältömme on linkitetty koostesivuille.

Nykyinen verkkopalvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2017. Aineistoa täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.  Sivuston sisällöistä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja yksiköt yhdessä ministeriön viestinnän kanssa.

Palvelun sisältö

Etusivulla on opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreimmat uutiset uutisnostoina ja tiedotteina. Lisäksi etusivulla tarjotaan nostoja ministeriön keskeisiin palveluihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Sivulta on pääsy myös muiden ministeriöiden sivuille ja tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuun, rekisteröitymistä edellyttävään valtioneuvoston mediapalveluun.

Ajankohtaista-osuuteen on koottu mm. ministeriön tiedotteet ja verkkouutiset. Aineistoja voi tilata myös omaan sähköpostiin. Sivuille on koottu myös nostoja ministeriön sosiaalisen median tileiltä sekä tallenteita tilaisuuksista. Päätökset-sivulta löydät tiedot valtioneuvostossa käsitellyistä opetus- ja kulttuuriministeriön asioista.

Vastuualueet-osuudessa esitellään ministeriön toimintaa ja tehtäviä toimialoittain: varhaiskasvatus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus ja tiede, opintotuki, kulttuuri, tekijänoikeus, kirjastot, liikunta, nuoriso ja kirkollisasiat.

Hankkeet ja säädösvalmistelu -osioon on koottu tietoa ministeriössä meneillään olevista hankkeista ja lainvalmistelusta. Valtioneuvoston hanketietoihin kohdistuvalla haulla, voit hakea hankkeiden lisäksi työryhmien sekä neuvottelu- ja lautakuntien tietoja.

Avustukset-osuuteen on koottu tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista. Kunkin avustuksen yhteydestä löydät tarkemmat hakemiseen tarvittavat tiedot sekä tietoja myönnetyistä avustuksista. Avustuksien hakemiseen ja muuhun niihin liittyvään asiointiin käytetään pääsääntöisesti erillistä asiointipalvelua.

Julkaisut-otsikon alta löydät tiedot ministeriön julkaisusarjoissa ilmestyneistä julkaisuista. Julkaisut on linkitetty valtioneuvoston Valto-julkaisuarkistoon. Julkaisuja voi ostaa valtioneuvoston verkkokirjakaupasta.

Ministeriö-osuudessa esitellään mm. opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät ja tavoitteet, ministeri ja ministeriön organisaatio, hallinnonalan virastot ja laitokset sekä tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyvistä asioista.

Yhteystiedot-osuudessa voit hakea ministeriön virkamiesten yhteystietoja. Täältä löydät myös asiointiin liittyviä tietoja ja ohjeita.

Sivun alatunnisteesta löydät yhteystietojen lisäksi mm. palautelomakkeen ja sivukartan. 

Toiminnot

RSS-syötteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkopalvelu tarjoaa uutis- ja ajankohtaisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön. Hakua voi rajata sisältötyypin mukaan.

Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuista ja ministeriön toiminnasta. Virallinen posti tulee lähettää ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen: [email protected].

Palautetta voi lähettää anonyymisti tai yhteystiedoin varustettuna. Verkkopalvelun palautelomakkeessa pakollisia kenttiä ovat palauteviesti ja palautteen antajan nimi/nimimerkki. Jos palautteeseen halutaan vastaus, tarvitaan myös sähköpostiosoite.

Palautelomakkeella lähetetty palaute ohjautuu [email protected] osoitteeseen ja se käsitellään ministeriön viestintäyksikössä, joka vastaa palautteeseen tai välittää sen eteenpäin vastattavaksi asiaa käsitteleville virkamiehille. Palautelomakkeella ilmoitettuja henkilötietoja käytetään vain palautteiden käsittelyyn. Palauteviestejä ei säilytetä.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivuston sisältö ja toiminnallisuudet mukautuvat käytettäväksi kännykällä, tabletilla ja tietokoneella. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole samanlaisina käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet ja lähdemerkinnät

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on opetus- ja kulttuuriministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan.

Valokuvien ja audiovisuaaliseen sisällön osalta käyttäjän tulee varmistaa niihin liittyvät oikeudet.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Sivuston sisällössä on pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Ministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä tai sen kautta tarjotusta informaatiosta.

Ministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää ministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Ministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sivuston kautta tehdyistä ajankohtaisaineistojen tilauksista, jossa tilaajat saavat antamaansa sähköpostiosoitteeseen tiedon tiedotteen tai muun aineiston ilmestymisestä, tallennetaan lähettämistä varten tarvittava sähköpostiosoite.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia. Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. 

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Saavutettavuus

Saavutettavuusselosteessa kerromme miten opetus- ja kulttuuriministeriön minedu.fi-verkkosivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta [email protected]