Taiteen ja kulttuurin tuote- ja palvelukehitys

Taiteen ja kulttuurin tuote- ja palvelukehityksen perustan muodostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus, jota myönnetään taide- ja kulttuurialan toimijoille opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Taiteen edistämiskeskuksesta. Alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen on saatavilla rahoitusta.

Taiteen ja kulttuurin tuote- ja palvelukehityksen perustan muodostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus, jota myönnetään taide- ja kulttuurialan toimijoille opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Taiteen edistämiskeskuksesta. Lisäksi alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen on saatavilla rahoitusta.

Taiteen ja kulttuurin rahoitus on tarkoitettu pääosin taiteellisten sisältöjen tuottamiseen. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus myöntää taiteilijoille ja yhteisöille apurahoja, palkintoja ja avustuksia. Rahoitusta voivat myöntää myös muut, kuten säätiöt.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen voi tähdätä taiteellisten sisältöjen lisäksi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan näkökulmasta on olennaista ottaa huomioon muun muassa asiakkaiden, esimerkiksi taide- ja kulttuuripalveluiden käyttäjien tarpeet, tuotteiden ja palveluiden monistettavuus ja kaupallinen jakelu.

Ideoiden kehittämiseen konsepteiksi, piloteiksi, prototyypeiksi ja demoiksi myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista.  Rahoitusmuotoja ovat mm. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta myönnettävät DigiDemo ja CreaDemo -rahoitukset. Niiden tavoitteena on saada aikaan uutta tuotekehitystä, tuote- ja palveluinnovaatioita. Tukea myönnetään myös monialaisten pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa.

Luovan talouden, erityisesti kasvua tavoittelevaan liiketoimintaan myönnetään rahoitusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja Business Finlandin kautta.

Lisätietoja

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330144   Sähköpostiosoite: