Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävällä koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa yleissivistystä, tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa.

Yleissivistävää koulutusta ovat esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja muut ei-ammatilliset opinnot esim. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Siihen kuuluvat myös aamu- ja iltapäivätoiminta ja taiteen perusopetus. Aihealueen piiriin kuuluvat myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat asiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yleissivistävään koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa hallinnonalan toimintaa.