Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Koulutuspoliittisessa selonteossa valtioneuvosto asettaa tavoitteeksi, että vuonna 2040 Suomessa on laadukkaaseen ja vaikuttavaan kasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin rakentuva sivistysperusta. Sen varaan rakentuu Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi. 

Tavoitteena on, että vuonna 2040 koulutuksellinen tasa-arvo ja koulutuksen saavutettavuus ovat parantuneet, ja Suomen koulutus- ja osaamistaso ovat maailman kärkiluokkaa. Koulutuksen ja tutkimuksen avulla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista koko yhteiskunnassa.

Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu ja käsittely

Selonteko annettiin eduskunnalle 8.4.2021. 

Valmistelun aiemmat vaiheet

Selonteon valmistelu aloitettiin syksyllä 2019 kiertämällä kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa keskustelemassa ja kuulemassa koulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Valmistelun myötä tehtiin pitkän aikavälin linjaukset, miten koulutusjärjestelmää ja tutkimusta voitaisiin kehittää.

Selonteon valmistelutyötä arvioi laajapohjainen parlamentaarinen seurantaryhmä. 

Verkkoaivoriihi

Valmistelun tueksi toteutettiin alkuvuonna 2020 opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja kaikille muille suunnattu verkkokysely aiheesta, jonka tavoitteena oli kerätä näkemyksiä tulevaisuuden Suomesta sekä koulutuksen keinoista sen toteuttamiseksi. Vastauksia verkkokyselyyn saatiin reilu 4 000, josta aktiivisin osa oli varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen opetushenkilöstö.

Seminaarit ja keskustelutilaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä Demos Helsingin kanssa 4.2.2020 seminaarityöpajan, jossa laaja joukko sidosryhmiä keskusteli selonteon teemoista.

Lausuntokierros

Koulutusselontekoluonnoksen lausuntokierros päättyi 22.1.2021. 

Lisätietoja

Petri Haltia, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Puhelin:0295330096   Sähköpostiosoite: