Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu ja käsittely

Selonteko annettiin eduskunnalle 8.4.2021. 

Valmistelun aiempia vaiheita

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen aloittivat selonteon valmistelun syksyllä 2019 kiertämällä kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa keskustelemassa ja kuulemassa koulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Valmistelun myötä tehtiin pitkän aikavälin linjaukset, miten koulutusjärjestelmää ja tutkimusta voitaisiin kehittää.

Selonteon valmistelutyötä arvioi ja tukee laajapohjainen parlamentaarinen seurantaryhmä. Sen tehtävänä on myös varmistaa yhteistyö eduskuntaryhmien kanssa.

Verkkoaivoriihi

Valmistelun tueksi toteutettiin alkuvuonna 2020 opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja kaikille muille suunnattu verkkokysely aiheesta, jonka tavoitteena oli kerätä näkemyksiä tulevaisuuden Suomesta sekä koulutuksen keinoista sen toteuttamiseksi. Vastauksia verkkokyselyyn saatiin reilu 4 000, josta aktiivisin osa oli varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen opetushenkilöstö.

Vastauksista nousi esille erityisesti puhtaan luonnon ja ympäristön merkitys, ilmastonmuutoksen torjuminen, laadukkaan koulujärjestelmän ylläpitäminen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen, eri toimijoiden välinen laaja yhteistyö sekä teknologiset innovaatiot.

Verkkokyselyn yhteenveto

Seminaarit ja keskustelutilaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä Demos Helsingin kanssa 4.2.2020 seminaarityöpajan, jossa laaja joukko sidosryhmiä keskusteli selonteon teemoista.

Yhteenveto työpajasta

Lausuntokierros

Koulutusselontekoluonnoksen lausuntokierros päättyi 22.1.2021. Selontekoluonnos julkaistiin lausuntopalvelussa.

Tallenne koulutuspoliittisen selonteon lausuntokierroksen avaustilaisuudesta 14.12.2020 on katsottavissa Youtubessa.

Lisätietoja

Petri Haltia, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330096