Museopoliittiset linjaukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kulttuuripolitiikasta ja sen osana museo- ja kulttuuriperintöpolitiikan toteuttamisesta. Ministeriön tavoitteena on osaltaan edistää museoiden toiminnan edellytyksiä ja osaamisen kehittämistä, sekä mahdollistaa kulttuuriperintömme säilyminen ja tiedon jakaminen.

 

Suomalainen museopolitiikka

Museopoliittisessa ohjelmassa on linjattu museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Visiona on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat.

Museopoliittisessa ohjelmassa museot nostetaan esiin asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Museot tarjoavat elämyksiä ja tietoa, ja luovat näin mahdollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identiteettien rakentumiselle ja muutosten ymmärtämiselle. Museoilla on tärkeä tehtävä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Museopoliittinen ohjelma tunnistaa museot kulttuuripalveluna, joka kattaa koko maan. Museoiden rooli alueiden vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä on keskeinen.

Museoalan kehittäminen

Museovirasto vastaa valtakunnallisesti Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä.

Museovirasto kokoaa vuosittain museotilaston, joka sisältää tilastotiedon Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnasta.  Valtakunnallinen tilastokysely paikallismuseoista ja julkisista kokoelmista tehdään viiden vuoden välein.

Museoiden toiminnan kehittämiseksi Museovirasto ja museot ovat kehittäneet yhteisen arviointimallin. Arviointimalli on tarkoitettu ammatillisesti hoidetuille museoille ja sen käyttäminen on maksutonta.

Museoiden valtakunnallista tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoidaan ammatillisten museoiden yhteisessä TAKO verkostossa.

Museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen tuotettiin työkaluja ja mm. luettelointiohjeita Museovirasto johtamassa Museo 2015 -hankkeessa (2011–2015).

Digitaalinen kulttuuriperintö

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK) kehitetyt palvelut ja toimintamallit edistävät kulttuuriperinnön parempaa hallintaa, hyödynnettävyyttä ja säilyttämistä. Digitaalisen kulttuuriperinnön Digime-kokonaisuus jatkaa hankkeessa vuosina 2008‒2017 tehtyä työtä. 

Museoiden digitaalisiin aineistoihin ja palveluihin pääsee helposti käsiksi hankkeen Finna-palvelussa.

Hankkeessa toteutettu PAS-palvelu mahdollistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytyksen. PAS-palvelua kehitetään yhteistyössä sitä hyödyntävien organisaatioiden kanssa.

Lisätietoja

Eeva Teräsvirta, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330082   Sähköpostiosoite:


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   Sähköpostiosoite: