Opetus- ja kulttuuriministeriö työpaikkana

Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelee noin 250 henkilöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimia työpaikkoja voi hakea valtiolle.fi -palvelun kautta.

Tyypillisiä virkanimikkeitä opetus- ja kulttuuriministeriössä ovat ylitarkastaja, opetusneuvos, suunnittelija, kulttuuriasiainneuvos, hallitusneuvos, osastosihteeri ja hallinnollinen avustaja.

Yli 70 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön henkilökunnasta on suorittanut korkeakoulututkinnon. Lainsäädäntö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat ovat pääsääntöisesti korkeakoulututkinnon suorittaneita. Avustavissa tehtävissä toimivilla on yleensä keskiasteen tutkinto.

Miten ministeriöön pääsee töihin?

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa avoimista viroista valtiolle.fi-palvelussa, jonka kautta hakemuksen voi lähettää verkossa. Hakemuksen voi myös toimittaa ministeriön kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet ja viran kelpoisuusvaatimukset kerrotaan hakuilmoituksessa.

Hakemusten perusteella ministeriö kutsuu osan hakijoista haastatteluun ja mahdollisesti soveltuvuusarviointiin ja tekee valinnan näiden perusteella.

Ministeriölle voi lähettää myös avoimia hakemuksia, mutta niitä voidaan hyödyntää vain lyhyissä määräaikaisissa valinnoissa.

Miten ministeriöön pääsee harjoitteluun?

Korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointi hoidetaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Ministeriö ilmoittaa avoimista harjoittelupaikoista korkeakoulujen opintosihteereille, joilta saa tarkempia tietoja tehtävistä ja hakumenettelystä.

Harjoittelupaikoista ilmoitetaan myös aarresaari.net-palvelussa.