Sopimuslisenssijärjestöt ja niiden hyväksyminen

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia muidenkin kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Sopimuslisenssijärjestelmä helpottaa käyttölupien hankkimista keskitetysti.

Sopimuslisenssijärjestelmä pohjautuu kollektiivisiin neuvotteluihin ja sopimuksiin ja siitä säädetään tekijänoikeuslaissa.  Sopimuslisenssijärjestönä toimiminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyntää. Ministeriö hyväksyy järjestön hakemuksesta ja enintään viiden vuoden määräajaksi.

Järjestöt voivat toimia sopimuslisenssijärjestönä seuraavissa tapauksissa:

 • Valokopiointi (13 §): kappaleen valmistaminen
 • Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Opetustoiminta ja tieteellinen tutkimus (14 §): kappaleen valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen
 • Arkistot, kirjastot, museot (16 d §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset (16 g §): kappaleen valmistaminen, kappaleen levittäminen ja yleisölle välittäminen
 • Kokoelmaan sisältyvä taideteos (25 a §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Lähettäminen radiossa ja televisiossa (25 f §)
 • Lähetystekninen tallentaminen (25 f §): kappaleen valmistaminen
 • Arkistoidun ohjelman uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen   
 • Edelleen lähettäminen (25 h §)
 • Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §)
 • Lehtijulkaisuun sisältyvän teoksen käyttäminen (25 n §)

Tekijällä tai muulla oikeudenhaltijalla, jota sopimuslisenssijärjestö ei suoraan edusta, on oikeus kieltää teoksen tai muun suojatun aineiston käyttö. Oikeudenhaltija ei kuitenkaan voi kieltää valokopiointia eikä edelleen lähettämistä.

Voimassa olevat hyväksymispäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöjä toimimaan sopimuslisenssijärjestöinä seuraavasti:

Valokopiointi (13 §): Kopiosto 2022-2026
Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §): Kopiosto 2020-2024
Opetustallennus (14 §): Kopiosto - televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyvät teokset ja muut aineistot ja niiden oikeudenhaltijat, pois lukien av-tuottajien ja lähettäjäyritysten oikeudet 2024-2028
  Audiovisual Producers Finland - APFI - televisio-ohjelmat, av-tuottajien oikeudet 2024-2028
  Gramex - äänitallenteet ja niille tallennetut esitykset, pois lukien televisio- tai radio-ohjelmiin sisältyvät 2022-2026
Digitaalinen opetuskäyttö (14 §): Kopiosto hyväksymisen alaan kuuluvat teoslajit lueteltu hyväksymispäätöksessä 2022-2026
Arkistot, kirjastot, museot (16 d §): Sanasto - kirjalliset teokset (Muut kuin Kopioston hyväksymisen piiriin kuuluvat 2022-2026
  Kopiosto - aikakautisiin julkaisuihin ja pienpainatteisiin sisältyvät kirjalliset teokset (esim. kartat ja muut selvittävät piirustukset), kuvataiteen muut teokset ja valokuvat 2022-2026
  Kuvasto - kuvataiteen teokset ja Kuvaston edustamien valokuvataiteen oikeudenhaltijaryhmien teokset 2022-2026
  Kopiosto - muut teosvalokuvat ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset valokuvat 2022-2026
  Kopiosto - radiossa ja televisiossa lähetetyt teokset ja niiden oikeudenhaltijat, pois lukien av-tuottajien ja lähettäjäyritysten oikeudet 2017-2021
Kokoelmaan sisältyvä taideteos (25 a §): Kuvasto 2022-2026
Lähettäminen radiossa ja televisiossa (25 f §): Teosto - sävellysteokset 2024-2028
  Sanasto - kirjalliset teokset 2024-2028
  Kuvasto - kuvataiteen teokset 2022-2026
Lähetystekninen tallentaminen (25 f §) Teosto - sävellysteokset 2024-2028
  Sanasto - kirjalliset teokset 2024-2028
  Gramex - äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet 2024-2028
  Kuvasto - kuvataiteen teokset 2022-2026
Lähettäjäyrityksen arkistossa olevaan televisio- tai radio-ohjelmaan sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.):

Sanasto - kirjalliset teokset

2021-2025
 

Teosto - sävellysteokset

2021-2025
  Kopiosto ja Audiovisual Producers Finland - APFI - av-teokset 2017-2021
Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.): Kopiosto 2020-2024
Edelleen lähettäminen (25 h §): Kopiosto ja Teosto. Kopiostolla on neuvotteluvelvollisuus APFIn kanssa. 2024-2028
Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §): Teosto - sävellysteokset 2020-2024
  Gramex - äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet 2020-2024
  Audiovisual Producers Finland - APFI – lähettäjäyritysten ulkopuolisten av-tuottajien oikeudet 2020-2024
  Kopiosto - muut kuin edellä mainitut pois lukien lähettäjäyritysten ja niille siirtyneet oikeudet 2020-2024

Valmistelussa olevat päätökset ja avatut asiat

Asianhallintajärjestelmässä on avattu seuraavat asiat:

Asian numero: VN/10303/2023
Asian nimi: OKM; Järjestön hyväksyminen 2023-2027 (kaupallisesta jakelusta poistunut teos, TekL 26§, 16g§)

Asian numero: VN/5712/2024
Asian nimi: OKM; Järjestön hyväksyminen 2025-2029 (sisäinen tiedotuskäyttö, TekL 26§, 13a§)

Asian numero: VN/5713/2024
Asian nimi: OKM; Järjestön hyväksyminen 2025-2029 (lehteen sisältyvä teos, uudelleen käyttäminen, TekL 25g§(2))

Asian numero: VN/5714/2024
Asian nimi: OKM; Järjestön hyväksyminen 2025-2029 (televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu, TekL 26§, 25l§)

Asian numero: VN/5711/2024
Asian nimi: OKM; Järjestön hyväksyminen 2024-2028 (lehtijulkaisuun sisältyvä teos, TekL 26§, 25n§)

* * *

Seuraavat hyväksymispäätökset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun. Uudet päätökset valmistellaan vuonna 2024:

Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §): Kopiosto

Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.): Kopiosto

Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §): Teosto – sävellysteokset; Gramex - äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet; Audiovisual Producers Finland - APFI – lähettäjäyritysten ulkopuolisten av-tuottajien oikeudet; Kopiosto - muut kuin edellä mainitut pois lukien lähettäjäyritysten ja niille siirtyneet oikeudet
 

Lisätietoja

Jorma Waldén, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330338   Sähköpostiosoite: