Kirjastotilastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aluehallintovirastojen kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista. Tieteellisten kirjastojen tilastotietoja on kerännyt Kansalliskirjasto.

 

Yleisten kirjastojen tilastot

Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan on tallennettu yleisten kirjastojen perustilastot vuodesta 1999.  Tilastotietojen visualisointia käyttämällä tiedoista voi laatia erilaisia tilastonäkymiä ja graafeja.

Valtakunnallisesti kerättyjä ja aluehallintovirastojen analysoimia tietoja käytetään paikallisen, alueellisen ja kansallisen kehittämisen, päätöksenteon ja valtakunnallisen arvioinnin pohjana.

Tieteellisten kirjastojen tilastot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto sisältää tiedot kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista, ammattikorkeakoulukirjastoista sekä useista erikoiskirjastoista vuoteen 2020 asti.

 

Lisätietoja

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330344   Sähköpostiosoite:


Juha Haataja, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330089   Sähköpostiosoite: