Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Koski-tietovaranto vapaassa sivistystyössä

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen edistämiseksi myös tiedot vapaan sivistystyön opintosuorituksista voidaan merkitä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Muutos koskee vapaatavoitteisia, tutkintoon johtamattomia opintosuorituksia, ja se tukee osaltaan jatkuvan oppimisen uudistusta. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2021.

Vapaan sivistystyön ja Koski-lainsäädäntöä on muutettu siten, että jatkossa myös kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, opintokeskuksissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa hankittu osaaminen on mahdollista tallentaa kansalliseen Koski-tietovarantoon. 

Uudistuksen myötä tietovaranto sisältää vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutusten opintosuoritustiedot edellyttäen, että

  • oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista koulutukseen osallistuville opiskelijoille 
  • koulutuksen laajuus on määritelty opintopisteinä ja se on kuvattu ja arvioitu osaamisperusteisesti
  • opiskelija on antanut suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamisesta 
  • koulutuksessa saavutettu osaaminen on hyväksytty, eli opiskelijan osaaminen vastaa vähintään koulutuksen osaamisperusteisessa kuvauksessa olevaa tasoa

Uudistuksen tueksi tälle sivulle on koottu aineistoa ja ohjeita vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille. Opiskelija pääsee tarkastelemaan omia opintosuoritustietojaan Opetushallituksen ylläpitämän Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistukseen liittyvästä ohjeistuksesta, joka liittyy lainsäädännön tulkintaan tai valtionosuusrahoitukseen. Opetushallitus vastaa uudistuksen käytännön toimeenpanosta ja teknisestä toteutuksesta (Koski-palvelu, ePerusteet-palvelu ja Oma Opintopolku -palvelu) ja ohjeistaa oppilaitoksia näiden osalta.

 

Hanke- ja säädösvalmistelu

Lisätietoja

Petra Heikkinen, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330068  


Tero Huttunen, kehittämispäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330219