Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Koski-tietovaranto vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen edistämiseksi myös tiedot vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opintosuorituksista voidaan merkitä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Muutos tukee osaltaan jatkuvan oppimisen uudistusta.

Taiteen perusopetus

Tiedot taiteen perusopetuksesta voidaan jatkossa merkitä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2023.

Uudistuksen myötä tietovarantoon voidaan kirjata taiteen perusopetuksen osalta oppimäärien perusosat eli yleisen oppimäärän yhteiset opinnot, yleisen oppimäärän teemaopinnot sekä laajan oppimäärän perusopinnot ja laajan oppimäärän syventävät opinnot edellyttäen, että: 

  • koulutuksen järjestäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista koulutukseen osallistuville opiskelijoille 
  • koulutuksen laajuus on määritelty opintopisteinä ja se on kuvattu ja arvioitu osaamisperusteisesti 
  • opiskelija on antanut suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamisesta

Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön ja Koski-lainsäädäntöä on muutettu siten, että jatkossa myös kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, opintokeskuksissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa hankittu osaaminen on mahdollista tallentaa kansalliseen Koski-tietovarantoon. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2021.

Muutos koskee vapaatavoitteisia, tutkintoon johtamattomia opintosuorituksia.

Uudistuksen myötä tietovaranto sisältää vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutusten opintosuoritustiedot edellyttäen, että

  • oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista koulutukseen osallistuville opiskelijoille 
  • koulutuksen laajuus on määritelty opintopisteinä ja se on kuvattu ja arvioitu osaamisperusteisesti
  • opiskelija on antanut suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamisesta 
  • koulutuksessa saavutettu osaaminen on hyväksytty, eli opiskelijan osaaminen vastaa vähintään koulutuksen osaamisperusteisessa kuvauksessa olevaa tasoa

Tietoa ja ohjeita

Uudistuksen tueksi tälle sivulle on koottu aineistoa ja ohjeita sekä taiteen perusopetuksen, että vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjille ja oppilaitosten ylläpitäjille.

Opiskelija pääsee tarkastelemaan omia opintosuoritustietojaan Opetushallituksen ylläpitämän Oma Opintopolku -palvelun kautta. Taiteen perusopetus ei kuitenkaan vielä tällä hetkellä sisälly Oma Opintopolku- palvelun koulutustarjontaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistukseen liittyvästä ohjeistuksesta, joka liittyy lainsäädännön tulkintaan tai valtionosuusrahoitukseen. Opetushallitus vastaa uudistuksen käytännön toimeenpanosta ja teknisestä toteutuksesta (Koski-palvelu, ePerusteet-palvelu ja Oma Opintopolku -palvelu) ja ohjeistaa oppilaitoksia näiden osalta.

Lisätietoja

Petra Heikkinen, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330068   Sähköpostiosoite:


Hanna Koskimies, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330048   Sähköpostiosoite:


Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite: