Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tälle sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tulosohjauksen suunnitelma- ja seurantatiedot ja niihin liittyvät asiakirjat. Tiedot on ryhmitelty valtionhallinnon raportointipalvelun jaottelun mukaisesti.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat:

Hallinnonalan tavoitteet / Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossuunnitelmat

Tulossuunnitelma vuodelle 2022

Tulossuunnitelma vuodelle 2021

Tulossuunnitelma vuodelle 2020

Tulossuunnitelma vuodelle 2019

Tulossuunnitelma vuodelle 2018

Tulossuunnitelma vuodelle 2017

Tulossuunnitelma vuodelle 2016

Tulossuunnitelma vuodelle 2015

Tulossuunnitelma vuodelle 2014

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Kansallisarkisto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kotimaisten kielten keskus
Museovirasto
Näkövammaisten kirjasto
Opetushallitus
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen Akatemia
Taiteen edistämiskeskus
Varastokirjasto

Ministeriön sopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

yliopistot
ammattikorkeakoulut

Talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on pääluokka 29.

Valtion talousarvioesitykset (VM)

Seurantatiedot

Ministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta

Suomen Akatemia
Ylioppilastutkintolautakunta

Ministeriön palaute muiden ohjattavien tahojen toiminnasta:

yliopistot
ammattikorkeakoulut

Ministeriön tilinpäätös liitteineen

Tilinpäätös vuodelta 2021

Tilinpäätös vuodelta 2020

Tilinpäätös vuodelta 2019

Tilinpäätös vuodelta 2018

Tilinpäätös vuodelta 2017

Tilinpäätös vuodelta 2016

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös vuodelta 2013

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot nelivuotisena TTS-kautena. Toiminta- ja taloussuunnitelma on ministeriön ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2019 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:2)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2018 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 - 2017 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:1)

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön valmistelemia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa jatkovalmisteluissa muotoutunutta hallituksen talousarvioesitystä ja eduskunnan vahvistamaa talousarviota.

Ministeriön ehdotus talousarvioksi

​​​​​​​Talousarvioehdotus 2023

Talousarvioehdotus 2022

Talousarvioehdotus 2021

Talousarvioehdotus 2020

Talousarvioehdotus 2019

Talousarvioehdotus 2018

Talousarvioehdotus 2017

Talousarvioehdotus 2016

Talousarvioehdotus 2015

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus II/2022
Lisätalousarvioehdotus I/2022

Lisätalousarvioehdotus IV/2021
Lisätalousarvioehdotus III/2021
Lisätalousarvioehdotus II/2021
Lisätalousarvioehdotus I/2021

Lisätalousarvioehdotus VII/2020
Lisätalousarvioehdotus IV/2020
Lisätalousarvioehdotus III/2020
Lisätalousarvioehdotus II/2020
Lisätalousarvioehdotus I/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2019
Lisätalousarvioehdotus II/2019
Lisätalousarvioehdotus 1/2019

Lisätalousarvioehdotus II/2018
Lisätalousarvioehdotus I/2018

Lisätalousarvioehdotus III/2017
Lisätalousarvioehdotus I/2017

Lisätalousarvioehdotus III/2016
Lisätalousarvioehdotus II/2016

Lisätalousarvioehdotus IV/2015
Lisätalousarvioehdotus III/2015
Lisätalousarvioehdotus I/2015

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla