Tutkintokoulutuksen valmentava koulutus

Jatkossa oppivelvollisuutta voi suorittaa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Peruskoulun jälkeiseen ns. nivelvaiheeseen sijoittuvassa valmentavassa koulutuksessa on erilaisia osia, joista valitaan kullekin nuorelle sopivat opinnot. Näin voidaan auttaa nuorta parhaiten, kun hän siirtyy jatko-opintoihin.  

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) uudeksi, yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään 1.8.2022 lukien.

Tavoitteena on varmistaa, että valmentavaa koulutusta olisi tarjolla mahdollisimman lähellä opiskelijan kotia. Opiskelija voisi hakeutua esimerkiksi lukiokoulutuksen järjestäjän valmentavaan koulutukseen, vaikka hänen tavoitteenaan olisikin ammatilliseen koulutukseen siirtyminen, tai toisin päin. Opiskelijan ei myöskään tarvitsisi vielä valmentavan koulutuksen aloittaessaan tietää, aikooko hän hakeutua lukiokoulutukseen vai ammatilliseen koulutukseen. 

TUVA-koulutuksen järjestäminen liittyy myös oppivelvollisuuslaissa säädettyyn opiskelupaikan osoittamiseen. Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, on asuinkunnan tehtävänä osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa. 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arvioinnista sekä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä tiedoista.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa. Järjestämisluvan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. 

TUVA-koulutusta voi järjestää VALMA- ja perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupien perusteella.  Perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupien perusteella TUVA-koulutusta saa järjestää 31.7.2025 asti. Muiden opetuksen tai koulutuksen järjestäjien, jotka haluavat järjestää TUVA-koulutusta, tulee erikseen hakea järjestämislupaa. Lisäksi kunta voi vapaaehtoisesti järjestää TUVA-koulutusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa TUVA-koulutuksen toteumaa ja tarkastelee lupia tarpeen vaatiessa.

Lisätietoja

Perusopetus:
Erityisasiantuntija Jari Rutanen, puh. 0295 330 011
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (yksityiset perusopetuksen järjestäjät), puh. 0295 330 079
Opetusneuvos Annika Bussman (vapaa sivistystyö) puh.  0295 330 407

Lukiokoulutus:
Opetusneuvos Heikki Blom, puh. 0295 330 074

Ammatillinen koulutus:
Erityisasiantuntija Victor Nyberg, puh. 0295 330 263
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166
Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183
Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249
Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30022

Sähköpostit: [email protected]