Varhaiskasvatuspalvelut

Lapsia leikkimässä. Varhaiskasvatus voi olla kunnan tai yksityisen palvelun tuottajan järjestämää tai tuottamaa päiväkotitoimintaa tai perhepäivähoitoa. Kunnissa voi olla myös avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Lapsen vanhemmat tai muut huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan mukaan määräytyvä maksu. Esiopetus on maksutonta. Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut hinnoittelee palveluntarjoaja ja näihin kustannuksiin voi saada yksityisen hoidon tukea.

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjataan valtakunnallisilla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla, joiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. Varhaiskasvatuslain mukaisesti Opetushallitus päättää varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.

Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa myös jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimet sekä mahdollinen tuen tarve.

Lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa varhaiskasvatusta. Myös lapsen vanhemmille tai huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen.

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330386   Sähköpostiosoite:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330365   Sähköpostiosoite: