Korkeakoulujen koulutusvastuut ja niiden muutokset 

Korkeakoulut ja ministeriö valmistelevat muutoksia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuisiin. Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja korkeakoulussa voi suorittaa.

Yliopistojen koulutusvastuusta säädetään valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla. Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuista määrätään niiden toimiluvissa.  


Korkeakoulujen tutkintotavoitteiden jatkovalmistelu sopimuskaudelle 2025-2028

Fortsatt beredning av högskolornas examensmål för avtalsperioden 2025–2028

Yliopistojen esitykset tutkintotavoitteista

Ammattikorkeakoulujen esitykset tutkintotavoitteista