Istuntokaudella eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset

Istuntokausittainen lainsäädäntösuunnitelma valmistellaan kahdesti vuodessa, eduskunnan syys- ja kevätistuntokauden alussa, valtioneuvoston ja eduskunnan työn suunnittelun tueksi.

Listaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavia hallituksen esityksiä. Tiedot on koottu valtioneuvoston hanketiedoista ja ne päivittyvät valmistelun edetessä.

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295330234   Sähköpostiosoite: