Esittävän taiteen valtionosuudet

Esittävän taiteen eli esimerkiksi musiikkia, teatteria, tanssia, sirkusta ja performanssitaidetta voidaan tukea myöntämällä toimintaan valtionosuuksia. Toiminnan ylläpitäjät voidaan hyväksyä valtionosuuden saajaksi hakemuksen perusteella.

Valtionosuuden edellytyksistä säädetään laissa esittävän taiteen edistämisestä, joka tulee voimaan 1.1.2022 ja korvaa aiemman teatteri- ja orkesterilain. Uuden lainsäädännön mukaiset valtionosuudet myönnetään ensimmäisen kerran vuodelle 2022.

Valtionosuuksilla tuetaan ammattimaista, vakinaista, säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa.

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän laskennallisina perusteina käytetään toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaa yksikköhintaa ja valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaa henkilötyövuosimäärää. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden piiriin ja vahvistaa valtionosuuteen oikeuttavien henkilötyövuosien määrän valtion talousarvion rajoissa. 

Valtionosuus on pääsääntöisesti 37% ja korotettuna 60%. Korotettua valtionosuutta voidaan myöntää, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai muusta kulttuuripoliittisesta syystä. 

Valtionosuuskelpoisuus voimassa toistaiseksi tai 3 vuoden määräajaksi 

Valtionosuuden piiriin voi hakea kolmen vuoden välein. Seuraava haku esittävän taiteen valtionosuuden piiriin on vuonna 2024 ja se koskee valtionosuuksia vuodesta 2025 alkaen.

Esittävän taiteen toimintayksikkö voidaan hyväksyä oikeutetuksi valtionosuuteen joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Toistaiseksi hyväksyttyjen toimijoiden arvioidaan täyttävän valtionosuuden edellytykset seuraavien kuuden vuoden ajan. Muut toimintayksiköt hyväksytään valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi. 

Toistaiseksi hyväksyttyjen toimijoiden valtionosuuden edellytyksiä arvioidaan kuuden vuoden välein. Jos toimintayksikkö ei enää täyttäisi valtionosuuden edellytyksiä, hyväksyminen voidaan perua tai muuttaa määräaikaiseksi.

Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta antaa hakemuksista asiantuntijalausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Valtionosuuteen oikeutetut esittävän taiteen alan toimijat

Taulukosta voit hakea tietoja esittävän taiteen valtionosuutta saavista toimijoista mm. nimen, keston, taiteen alan tai paikkakunnan perusteella.

Lisätietoja

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285  


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330209