Suoritepäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta voidaan jättää jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuoritepäätöksillä.

Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Vaikuttavuusrahoitus tulee osaksi laskennallista rahoitusta varainhoitovuodesta 2020 alkaen. Lisäksi suoritepäätöksessä vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.

Koulutuksen järjestäjien tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu suoritepäätökseen ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille rahoituspäätöksellä eduskunnan hyväksyttyä talousarvioesityksen.

Tältä sivulta löytyvät ministeriön vuosittain tekemät suoritepäätökset liitteineen.

Vuoden 2024 varsinainen suoritepäätös

Varsinainen suoritepäätös 19.12.2023

Egentliga prestationsbeslut 19.12.2023

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2024 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset

Liite 3: Perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen

Liite 5: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset

Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen
uudistamisen kokeilu 

Liite 7: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, muut perusteet 

Bilaga 1: Bifogad rapport till det egentliga prestationsbeslutet för 2024

Bilaga 2: Tilläggsallokeringar av målinriktade studerandeår

Bilaga 3: Höjning efter prövning som beviljas genom det egentliga prestationsbeslutet för år 2024

Bilaga 4: Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av de ekonomiska förutsättningarna

Bilaga 5: Motiveringar till höjningar efter prövning, kostnader som utvidgningen av läroplikten förutsätter

Bilaga 6: Motiveringar till höjningar efter prövning, utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning

Bilaga 7: Motiveringar till höjningar efter prövning, övriga grunder

Oikaisut vuoden 2024 varsinaiseen suoritepäätökseen


 

Edellisten vuosien suoritepäätökset

Vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös

Varsinainen suoritepäätös 16.12.2022

Egentliga prestationsbeslut 16.12.2022

Varsinainen suoritepäätös, KSL 16.12.2022

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset

Liite 3: Perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen

Liite 5: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset

Liite 6: Harkinnanvaraisen korotusten perustelut, muut perusteet

Bilaga 1: Bifogad rapport till det egentliga prestationsbeslutet för 2023

Bilaga 2: Tilläggsallokeringar av de målinriktade studerandeår

Bilaga 3: Höjning efter prövning som beviljas genom det egentliga prestationsbeslutet för år 2023

Bilaga 4: Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av de ekonomiska förutsättningarna

Bilaga 5: Motiveringar till höjningar efter prövning, kostnader som utvidgningen av läroplikten förutsätter

Bilaga 6: Motiveringar till höjningar efter prövning, övriga grunder

Oikaisut vuoden 2023 varsinaiseen suoritepäätökseen

Vuoden 2022 varsinainen suoritepäätös

Varsinainen suoritepäätös 21.12.2021

Egentiliga prestationsbeslut 21.12.2021    

Varsinainen suoritepäätös, KSL 22.12.2021

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset lähihoitajakoulutukseen

Liite 3: Perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen

Liite 5: Harkinnanvaraisen korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen

Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen

Bilaga 1: Bifogad rapport till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 

Bilaga 2: Tilläggsallokeringar till närvårdarutbildning av de målinriktade studerandeår som delas ut genom det egentliga prestationsbeslutet 2022 

Bilaga 3: Höjning efter prövning som beviljas genom det egentliga prestationsbeslutet för år 2022 

Bilaga 4: Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av de ekonomiska förutsättningarna 

Bilaga 5: Motiveringar till höjning efter prövning, ökning och utveckling av utbildningen för arbetsplatshandledare 

Bilaga 6: Motiveringar till höjning efter prövning, stöd till yrkesutbildning för idrottare 

Oikaisut vuoden 2022 varsinaiseen suoritepäätökseen 

Vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös

Varsinainen suoritepäätös 16.12.2020

Egentiliga prestationsbeslut 16.12.2020

Varsinainen suoritepäätös, KSL 21.12.2020

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset

Liite 3: Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen

Liite 5: Harkinnanvaraisen korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen

Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen

Bilaga 1: Bifogad rapport till den egentliga prestationsbeslutet för 2021

Bilaga 2: Fördelning av målinriktade studerandeår som delas ut genom det egentliga prestationsbeslutet för år 2021

Bilaga 3: Beviljad höjning av basfinansieringen efter prövning i det egentliga prestationsbeslutet för 2021

Bilaga 4: Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av ekonomiska förutsättningar

Bilaga 5: Motiveringar till höjning efter prövning, ökning och utveckling av utbildningen för arbetsplatshandledare

Bilaga 6: Motiveringar till höjning efter prövning, stöd till yrkesutbildning för idrottare

Varainhoitovuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen korjaaminen  15.4.2021

Liite 1: Korjaukset vuoden 2021 varsinaiseen suoritepäätökseen 15.4.2021

Rättelse av det egentliga prestationsbeslutet för finansår 2021 15.4.2021

Bilaga 1: Korrigeringar i det egentliga prestationsbeslutet för 2021 15.4.2021

Oikaisut vuoden 2021 varsinaiseen suoritepäätökseen 21.7.2021

Vuoden 2020 varsinainen suoritepäätös

Varsinainen suoritepäätös 13.12.2019

Egentiliga prestationsbeslut 13.12.2019

Varsinainen suoritepäätös, KSL 13.12.2019

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Vuoden 2020 varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset

Liite 3: Vuoden 2020 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen

Liite 5: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen

Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen

Oikaistu rahoituksen laskelma

Vuoden 2019 varsinainen suoritepäätös

Suoritepäätös 14.12.2018

Prestationsbeslut 14.12.2018

Liite 1: Raportti V92SP6OS19

Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut (suomeksi)

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut (ruotsiksi)

Oikaistu rahoituksen laskelma, raportti V92SP6OS19

Vuoden 2018 suoritepäätös

Suoritepäätös 12.12.2017 

Prestationsbeslut 12.12.2017

Liite 1: Raportti V92SP6OS18 (yhteenvetoraportti)

Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Raportti V92YT7S18 (yksityiskohtainen raportti, suomenkieliset)

Raportti V92YT7R18 (yksityiskohtainen raportti, ruotsinkieliset)

Oikaistu rahoituksen laskelma, raportti V92SP6OS18