Suomen Unesco-toimikunta

Unesco on YK-järjestöistä ainoa, jonka toimintaa tukevat kansalliset Unesco-toimikunnat. Toimikunta on neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajan ja enintään yksitoista muuta jäsentä valtioneuvosto kutsuu. Toimikunnan jäsenet edustavat Unescon toiminnan eri aloja. Jäsenten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi kutsua toimikuntaan, sitä ensin kuultuaan, tarvittavan määrän asiantuntijoita.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan Unesco-toimikunnan tulee antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja sekä tehdä aloitteita asioista, jotka koskevat:

 1. toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten ja hallintoelinten sekä Unescon järjestämien kansainvälisten kokousten ja neuvottelujen päätöksistä ja suosituksista Suomessa,
 2. Unescon toimintaan liittyviä muita laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä,
 3. Suomen edustusta Unescon yleiskokouksissa ja hallintoelimissä sekä sen järjestämissä kokouksissa ja neuvotteluissa,
 4. muita Unescon toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää toimikunnan käsiteltäviksi sekä
 5. Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.

Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristö työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Toimikunnan kokoonpano 2019-2022:

Puheenjohtaja

 • Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen

Jäsenet

 • professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto

 • ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo

 • johtaja Veera Heinonen, viestintä- ja yhteistyösuhteet, Sitra

 • kirjailija Juha Itkonen

 • filosofian maisteri Leif Jakobsson

 • kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus

 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, Helsingin kaupunki

 • Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Kaisa Larjomaa, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

 • vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, Helsingin Sanomat

 • johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus

 • johtaja Päivi Tikka, strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia

Osoite

Suomen Unesco-toimikunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 0295 3 30004
Faksi (09) 160 76980
Sähköposti: unesco.okm(a)gov.fi

Lisätietoja, toimikunnan pääsihteeri

Zabrina Holmström, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330114