Opintotuen linjaukset ja kehittäminen

Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä. Opintotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kesällä 2023 aloittanut pääministeri Petteri Orpon hallitus käynnistää opintotuen kokonaisuudistuksen. Uudistuksessa käydään läpi opintorahan taso, opintolainan suuruus ja opintolainahyvityksen määrä, vapaiden tulojen rajat, perheellisten opiskelijoiden asema ja asumisen tukeminen.

Tulorajojen riittävyyttä ja niiden nostomahdollisuutta arvioidaan hallituksen puoliväliriihen yhteydessä. Selvitetään myös oppisopimuskoulutusten ja opintotuen parempi yhteensovittaminen.

Hallitus toteuttaa myös asumistuen kokonaisuusuudistuksen. Opiskelijoiden yleisen asumistuen rinnalle kehitetään yhteisasumista suosiva ja taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto.

Muutoksia opintotukeen vuonna 2023

Opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta. Opiskelija, joka saa opintotukea  esimerkiksi 9 kuukaudelta, voi  1.1.2023 lukien ansaita opintotuen lisäksi muita tuloja 18 720 euroa ilman että tuki leikkaantuu.

Korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneille myönnettävää opintolainahyvityksen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella, jos opiskelija osoittaa opintojensa viivästymisen johtuneen opiskelumaassa valinneesta sotatilasta (esimerkiksi Ukrainan sota) tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavista poikkeuksellisista olosuhteista. 

Aterioiden hinnan alentamiseksi  maksettavaa ateriatukea korotetaan 0,25 euroa, jolloin  ateriatuen määrä on 1.1.2023 lukien 2,55 eurolla ateriaa kohti. Ateriatuen osuus enimmäishinnasta säilyy nykytasolla.

Opintorahan huoltajakorotusta korotetaan  10 eurolla 1.1.-31.12.2023 . Korotuksen tarkoitus on huomioida elinkustannusten nousu. Huoltajakorotuksen tarkoitus on tukea lasta huoltavan opiskelijan taloudellisia edellytyksiä yhdistää opiskelu ja lapsen huoltajuus.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110