Opintotuen linjaukset ja kehittäminen

Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä. Opintotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kesällä 2023 aloittanut pääministeri Petteri Orpon hallitus käynnistää opintotuen kokonaisuudistuksen. Uudistuksessa käydään läpi opintorahan taso, opintolainan suuruus ja opintolainahyvityksen määrä, vapaiden tulojen rajat, perheellisten opiskelijoiden asema ja asumisen tukeminen.

Tulorajojen riittävyyttä ja niiden nostomahdollisuutta arvioidaan hallituksen puoliväliriihen yhteydessä. Selvitetään myös oppisopimuskoulutusten ja opintotuen parempi yhteensovittaminen.

Hallitus toteuttaa myös asumistuen kokonaisuusuudistuksen. Opiskelijoiden yleisen asumistuen rinnalle kehitetään yhteisasumista suosiva ja taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto.

Muutoksia opintotukeen vuonna 2024

Opintorahan huoltajakorotuksen ja opintolainan valtiontakauksen määrää korottamalla turvataan opintotuen ostovoimaa ja päätoimisen opiskelun edellytyksiä. Opintorahan huoltajakorotus nousee siten, että lasta huoltavalle opiskelijalle maksettava opintoraha on 1.1.2024 alkaen yhteensä 421,01 euroa kuukaudessa.

Opintotuen riittävyyden turvaamiseksi opintolainan valtiontakauksen kuukausikohtaisia määriä nostetaan 1.8.2024.  Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 800 eurosta 1 000 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Alle 18-vuotiaiden valtiontakauksen määrä nousee 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa.

Lisäksi muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen nostokertojen määrää lukukauden aikana lisätään. Tarkoitus on, että opintolaina riittäisi paremmin koko lukuvuodelle.

Opintotuen uudistus

Opintotuen uudistus

Uudistuksella turvataan opiskeluaikaista toimeentuloa, vahvistetaan opintotuen kannustimia sekä tuetaan opintojen läpäisyä tavoiteajassa.

Opintotuen kokonaisuudistus

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: