Kansainvälinen yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää yhdessä korkeakoulujen ja muiden hallinnonalan toimijoiden kanssa korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä. 

Ministeriö edistää kansainvälistä yhteistyötä läpileikkaavasti korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa eri asiantuntijatoimielimissä ja komiteoissa esimerkiksi EU:ssa, OECD:ssa ja UNESCO:ssa. Ministeriön rooli on toimia kansainvälisissä verkostoissa Suomen äänenä ja kannanmuodostajana. Kansallisella tasolla ministeriö toteuttaa kansainvälisyyden edistämisen tavoitteita sidosryhmäyhteistyön ja asiantuntijaverkostojen kautta.  

Kansainvälisyyden edistämisen visio 2035

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035 määrittää pääperiaatteet, joihin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen tavoitteet nojaavat. Vision periaatteet on laadittu yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vision ytimessä ovat arvot, jonka mukaan Suomi on vastuullinen, vastaanottava ja avoin kansainvälisen yhteistyön suunnannäyttäjä. Kansainvälisyys yhdistyy lähes kaikkiin opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle kuuluviin politiikkatoimiin ja -linjauksiin, joita ministeriö edistää sektorillaan kansallisesti ja kansainvälisillä foorumeilla. 

Kansainvälisen toiminnan tukeminen asiantuntijaverkostoissa

Kansainvälisyyden edistämisen linjaukset ja kv-foorumi

Kansainvälisten asioiden foorumi (KV-foorumi) kokoaa yhteen sidosryhmiä valtionhallinnosta, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, edunvalvontaryhmistä sekä opiskelijaliikkeestä. KV-foorumi toimii asiantuntijaverkostona ja keskustelufoorumina, sekä seuraa kansainvälisyyden edistämisen vision toteutumista.

Talent Boost ja globaalihankkeet

Korkeakoulujen kansainvälisyysohjelma jakautuu Talent Boost -ohjelmaan ja korkeakoulujen globaalihankkeisiin. Talent Boost -ohjelmalla tuetaan kansainvälisten osaajien integroitumista Suomeen. Globaalihankkeet toimivat suomalaisten korkeakoulujen ja kohdemaiden kumppanikorkeakoulujen välisenä yhteistyöverkostona.

Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge –verkoston erityisasiantuntijat sijaitsevat kahdeksassa eri asemapaikassa Suomen edustustojen ja konsulaattien yhteydessä Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Erityisasiantuntijat työskentelevät korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen edistämiseksi, Suomen maakuvatyön rakentamiseksi ja tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tiedelaitosten kanssa.

Muualla verkossa

Talent Boost - Kansallinen toimenpideohjelma 

Korkeakoulujen SIMHE-palvelut (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) 

Lisätietoja

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330327   Sähköpostiosoite: