Varhaiskasvatuksen tuesta usein kysyttyä 

Sivulle on koottu vastauksia varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Varhaiskasvatuslain tuen uudistamisen tarkoitus ja tavoite

Tuesta tehtävä hallintopäätös

Hallintopäätöksen tarkistaminen varhaiskasvatuslain 15 a §:ssä säädetyn tuen, tukitoimien tai varhaiskasvatuspaikan muuttuessa

Hallintopäätöksen tekoon liittyvä yhteistyö huoltajan kanssa

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen tuki

Tehostettu tuki ja erityinen tuki

Tuen muodot

Inklusiivisuus

Erityisopettajan antama opetus ja konsultointi

Tietojen siirrot

Monialainen yhteistyö

Perhepäivähoito

Yksityinen varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus

Lisätietoja

Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330365   Sähköpostiosoite:


Tiina Linne, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330414   Sähköpostiosoite: