Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ylioppilaskirjoitukset pidetään yhtä aikaa kaikissa lukioissa ja lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Tutkinnon voi suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun on läpäissyt tutkinnon pakolliset kokeet ja saa lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisesta tutkinnosta.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Ainoa kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe. Muut tutkintoon sisältyvät kolme pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa. Tutkintoon voi sisältyä lisäksi ylimääräisiä kokeita. Kokeita, jotka on ajallisesti hajautetussa tutkinnossa suoritettu pakollisina, ei voi jälkeenpäin vaihtaa ylimääräisiksi.

Ylioppilastutkinnon johtamisesta, koetehtävien laatimisesta ja koesuoritusten arvostelemisesta vastaa Ylioppilastutkinto­lautakunta. Lautakunnan jäsenet edustavat ylioppilastutkinnon eri oppiaineita, ja heitä laadinta- ja arvostelutyössä avustaa noin 330 apujäsentä.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Heikki Blom, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330074