Esittävät taiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa esittävää taidetta eli musiikkia, teatteria, tanssia, sirkusta ja performanssitaidetta koskevasta alan kehittämisestä, lainsäädännön valmistelusta ja valtion talousarvioon sisältyvistä määrärahoista. Asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion esittävien taiteiden toimikunta ja valtion musiikkitoimikunta.

Ministeriön tavoitteena on edistää em. taiteenalojen esitystoiminnan laatua, palveluiden saatavuutta ja alan kulttuuripoliittista toimintaa sekä harrastustoimintaa. Myös toiminnan saavutettavuuden ja monimuotoisuuden turvaaminen ovat tärkeää.

Esittävän taiteen valtiontuesta suurimman osan jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö valtionosuuksina. Valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja laki esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020). Valtionosuusrahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin ja niille määriteltyihin yksikköhintoihin.

Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia ns. vapaan kentän toimijoita ovat muun muassa rekisteröidyt ammattilaisryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat. Niiden toimintaa tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla Taiteen edistämiskeskuksesta. Musiikin kiertue- ja klubitoimintaa tuetaan Musiikin edistämissäätiön kautta.

Musiikki

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee musiikkiesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä toimintaan valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta. Tukea saavat Suomen Kansallisooppera ja valtionosuusorkesterit. Vapaan ammattilaiskentän toimintaa tuetaan Taiteen edistämiskeskuksesta ja Musiikin edistämissäätiöstä.

Suomen Kansallisooppera on kansallinen taidelaitos, joka on erityisasemassa valtion tuen suhteen. Tuki Suomen Kansallisoopperalle myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä harkinnanvaraisena valtionavustuksena.

Valtionosuutta saa 31 musiikin alan toimintayksikköä. Orkestereiden ja muiden toimijoiden verkosto kattaa koko maan. Vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan kulttuuripoliittista toimintaa ja musiikin harrastustoimintaa myöntämällä harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia musiikin valtakunnallisille järjestöille. Tukea saavat myös eri musiikin aloihin tai instrumentteihin erikoistuneet musiikki-instituutit ja alan kansainvälisestä tiedotustoiminnasta vastaava Music Finland. 

Näyttämötaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee teatteriesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä toimintaan valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta. Tukea saavat Suomen Kansallisteatteri ja valtionosuusteatterit, joita voivat olla puhe- tai tanssiteatterit tai sirkusryhmät. Vapaan ammattilaiskentän toimintaa tuetaan Taiteen edistämiskeskuksesta.

Suomen Kansallisteatteri on kansallinen taidelaitos, jonka erityistehtävänä on kehittää suomalaista teatteri-ilmaisua ja saa tehtävää varten tukea.

Valtionosuutta saa 53 ammatillisesti toimivaa puheteatteria. Toimijoiden verkosto kattaa koko maan.

Vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla.

Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajateatteritoimintaa ministeriö tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Teatterin tiedotuskeskus.

Tanssitaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tanssiesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta.

Valtionosuutta saavien teattereiden verkostossa on 14 tanssiteatteria ja tuotantokeskusta. Ns. suurten teattereiden yhteydessä toimii kaksi vakituista tanssiryhmää: Helsinki Dance Company Helsingin kaupunginteatterin osana ja Suomen Kansallisbaletti Kansallisoopperan yhteydessä.

Vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää valtion esittävien taiteiden toimikunta.

Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajatoimintaa ministeriö tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus.

Sirkustaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ns. nykysirkuksen esitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä valtionosuuksia ja harkinnanvaraista avustusta. Valtionosuutta saa 2 ammatillisesti toimivaa sirkusryhmää.

Harkinnanvaraisia toiminta- ja kohdeavustuksia myöntää valtion esittävien taiteiden toimikunta. Tukea saa sirkuksen ns. vapaa ammattilaiskenttä, jonka toimijoita ovat mm. rekisteröidyt sirkusryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat.

Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajatoimintaa ministeriö tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus.

Performanssi- ja esitystaide

Performanssi- ja esitystaide ovat paikka- ja tilannesidonnaista taidetta, joka yhdistelee eri taiteenlajeja. Performanssi- ja esitystaiteen aloilla toimii noin 150-300 taiteilijaa sekä lukuisia ryhmiä ja yhdistyksiä, jotka voivat saada apurahoja ja avustuksia valtion esittävien taiteiden toimikunnalta.

Tutustu myös

Lisätietoja

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330285   Sähköpostiosoite:


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330209   Sähköpostiosoite: