Tekijänoikeuksien valvonta

Tekijänoikeuden haltijat ja heidän edustajansa valvovat tietoverkkoja mahdollisten tekijänoikeuden loukkausten selvittämiseksi. Menettelyä on kutsuttu kirjevalvonnaksi, jonka vaiheet ja niihin liittyvät hyvät käytännöt kuvataan tällä sivulla

Tekijänoikeuksien valvonnan vaiheet ja hyvät käytännöt. Selostus tekstinä kuvan jälkeen

Hyvien käytäntöjen mukainen kirjevalvonta

 1. Vertaisverkkojen valvonta. Teknistä valvontaa harjoittava yritys valvoo oikeudenhaltijan toimeksiannosta teosten luvatonta jakamista.
 2. Hakemus yhteystietojen luovuttamiseksi. Oikeudenhaltija tai hänen edustajansa tekee markkinaoikeudelle hakemuksen, jolla teleyritykseltä haetaan tekijänoikeusloukkauksessa käytetyn internetliittymän haltijan yhteystietoja.
 3. Markkinaoikeuden määräys yhteystietojen luovutuksesta. Markkinaoikeus arvioi teon luonnetta ja todisteita. Markkinaoikeus voi määrätä teleyrityksen luovuttamaan internetliittymän yhteystiedot oikeudenhaltijalle. Vaatimus voidaan myös hylätä.
 4. Yhteystietojen luovutus. Teleyritys luovuttaa oikeuden määräyksestä internetliittymän haltijan yhteystiedot oikeudenhaltijalle tai hänen edustajalleen.
 5. Kirjeen lähettäminen. Oikeudenhaltija tai hänen edustajansa lähettää kirjeen internetliittymän haltijalle oikeudenloukkauksen selvittämiseksi.  
 6. Asia on loppuunkäsitelty. Asia on loppuunkäsitelty, kun joku ottaa vastuun oikeudenloukkauksesta.
 7. Arvio jatkotoimenpiteistä. Jos liittymän haltija kiistää oikeudenloukkauksen, oikeudenhaltija harkitsee eri vaihtoehtoja. 7a. Vaatimuksista luopuminen. Vaatimuksista voidaan luopua, jos liittymän haltija kiistää oikeudenloukkauksen uskottavasti eikä vastuussa olevaa henkilöä saada selville.
  7b. Arvio siviilikanteen mahdollisuudesta. Oikeudenhaltija arvioi, onko mahdollisuuksia nostaa siviilikanne liittymän haltijaa tai muuta henkilöä vastaan markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus käsittelee kanteen ja antaa tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa ratkaisun korvausvaatimuksista. Hävinnyt osapuoli maksaa pääsääntöisesti kaikki oikeudenkäyntikulut. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta (kko).
  7c. Arvio tutkintapyynnön tarpeellisuudesta. Oikeudenhaltija arvioi, onko tarvetta tehdä tutkintapyyntö poliisille. Poliisi suorittaa esitutkinnan ja syyttäjä harkitsee, nostetaanko syyte. Käräjäoikeus käsittelee asian ja antaa ratkaisun loukkausta koskevassa rikosasiassa. Päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen (ho) ja korkeimpaan oikeuteen (kko).
 8. Kirjevalvonnan laillisuuden valvonta. Tietosuojavaltuutettu valvoo kirjevalvonnassa tarvittavien henkilötietojen käsittelyä. Viestintävirasto valvoo yhteystietojen luovuttamista markkinaoikeuden päätöksen perusteella. Poliisin toimivaltaan asia kuuluu, jos kirjevalvonnassa on syytä epäillä rikosta. Asianajajaliiton valvontalautakunta valvoo ammattieettisten säännösten noudattamista myös kirjevalvonnassa.

Tekijänoikeuksien valvonnan vaiheet ja hyvät käytännöt (PDF)

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330331   Sähköpostiosoite: