Kulttuurimatkailu ja kulttuurireitit

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien kehittämistä. Tavoite kiinnittyy luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseen, kestävän matkailun vahvistamiseen ja osallistumiseen eurooppalaiseen kulttuurireittiyhteistyöhön.

Kulttuurimatkailun kehittäminen tukee opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueita: luova työ ja tuotanto, osallistuminen ja osallisuus kulttuurin sekä kulttuurin perusta ja jatkuvuus.

Kulttuurimatkailun kehittämistoimet vuoteen 2030 on koottu kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekarttaan. Lisäksi tiekartta toimii kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. 

Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelma on keskeinen kulttuurimatkailuun liittyvä kansainvälinen yhteistyön muoto. Suomi liittyi Euroopan neuvoston (EN) kulttuurireittien laajennettuun osittaissopimukseen (EPA) vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu sopimuksen viranomais- ja asiantuntijatyöhön ja edustaa Suomea sopimuksen hallintoneuvostossa. Hallintoneuvosto päättää Euroopan neuvoston sertifikaatin myöntämisestä kulttuurireiteille ja jo myönnetyn sertifikaatin uudistamisesta. 

Matkailun kokonaiskehittämistä ohjaa Suomessa Suomen matkailustrategia vuosille 2022-2028. Strategia sisältää toimenpiteet vuosille 2022-2023. Kulttuurimatkailun osalta painotetaan vuosina 2022-2023 kansainvälistymistä, tuotetarjonnan kehittämistä sekä yhteistyön vahvistamista.

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta 

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta julkaistiin vuonna 2023. Se perustuu vuosina 2021-2022 työskennelleen työryhmän ehdotukseen. 

Tiekartan pääasiallisena tavoitteena on luoda yhteinen suunta tulevaisuuden kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle. Tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät yhteistyön kehittämiseen, kestävyyteen, kulttuurimatkailun tuotetarjontaan, digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen sekä kulttuurialan kansainvälisten toimien ja erityisesti Euroopan neuvoston kulttuurireittien hyödyntämiseen kulttuurimatkailussa. Kestävä kehitys on otettu tiekartassa huomioon läpileikkaavasti.


Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta.


 

Lisätietoja

Emma Harju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330134   Sähköpostiosoite: