Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Kehittämisfoorumin tavoitteena on luoda suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024−2030. Kehittämisfoorumi ennakoi ja kuvaa kuntoutuksen osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa. Foorumi tekee ehdotuksen siitä, miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi kuntoutusosaamisen tarpeita.

Kehittämisfoorumi:

  • Edistää yhteistyötä kuntoutusalan koulutustahojen, kouluttajien ja tutkijoiden välillä.
  • Selkiyttää koulutusorganisaatioiden rooleja ja vastuita kuntoutuksen koulutuksessa ja TKI:ssä.
  • Arvioi kuntoutuksen osaamistarpeita, koko koulutusjärjestelmän tutkintorakennetta, jatkuvan oppimisen jatkumoa ja TKI-toimintaa.
  • Seuraa kuntoutusalan koulutusten ja tutkimuksen kehittämistä, muutosprosesseja sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta.
  • Vahvistaa TKI-toimintaa ja suuntaa kuntoutusalan tutkimusta kansainväliselle tasolle.

Kehittämisfoorumin puheenjohtaja on tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen Kelasta. Varapuheenjohtajat ovat fysiatrian professori Olavi Airaksinen Itä-Suomen yliopistosta ja professori Marketta Rajavaara Helsingin yliopistosta.

Kehittämisfoorumin jäsenet edustavat laajasti koulutus- ja tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä. Foorumi työskentelee yhteisissä työkokouksissa ja teemakohtaisissa ryhmissä, jotka tuottavat tilannekuvaa, selvityksiä ja esityksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa foorumista yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Foorumin toimikausi ulottuu vuoden 2023 loppuun.

Työryhmien väliraportit valmistuivat

KunFon ensimmäisen vaiheen työn tuloksena syntyneet väliraportit julkaistiin tammikuussa 2022. Tilannekuvaa sekä osaamis- ja työelämätarpeita kartoittavat raportit toimivat pohjana kehittämissuositusten laadinnassa.

Raporttien esittelytilaisuuden tallenne. Tilaisuuden aineistot on koottu kuntoutuksen uudistuksen sivulle.

Lisätietoja

Aija Töytäri, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330197