Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

"" Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmalla luodaan pohjaa lukiokoulutuksen laadun systemaattiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Tarkoituksena on tukea lukiokoulutuksen järjestäjiä mm. uuden lukiolain ja opetussuunnitelman toimeenpanossa sekä koulutuksen laadun parantamisessa. Laatu- ja saavutettavuusohjelman toteutukseen on varattu yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman tavoitteena on  

  • edistää lukiolaisten hyvinvointia ja vahvistaa koulutuksen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuutta
  • nostaa osaamistasoa ja osaamisen laatua sekä kaventaa oppimiseroja 
  • tukea koulutuksen järjestäjiä lukiokoulutuksen laadunhallinnassa 
  • tukea lukiolain ja opetussuunnitelmien toimeenpanoa, oppivelvollisuuden laajentamista lukiokoulutukseen ja jatkuvan oppimisen vahvistamista

Mitä ohjelmassa tehdään?

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma toteutuu viitenä toimenpidekokonaisuutena. Läpileikkaavina teemoina ovat opiskelijalähtöisyys sekä yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen.

  1. Vahvistamme lukiokoulutuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta
  2. Vahvistamme laatuajattelun roolia osana lukiokoulutuksen toimintakulttuuria ja opetussuunnitelmien toimeenpanoa 
  3. Kehitämme ohjaukseen laatua kansallisesti yhtenäisillä toimintatavoilla sekä tuemme opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
  4. Parannamme edellytyksiä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisen ja opiskelun tukena
  5. Vahvistamme laadunhallinnan ja -kehittämisen perustaa laatimalla lukiokoulutuksen laatustrategian ja sitä toteuttavat toimenpide-esitykset.

Lisätietoja

Tiina Silander, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330188  


Aki Tornberg, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) 0295330316