Nuorisotyö

KUVA: Rodeo.fi/Juha TuomiValtio ja kunnat pyrkivät nuorisotyöllä – ja politiikalla parantamaan nuorten elinoloja ja luomaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyviä asioita ja vastaa mm. valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelman valmistelusta sekä nuorisopoliittisesta koordinaatiosta valtionhallinnossa.

Nuorisopolitiikka on laaja käsite, jolla tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista. Nuorisopolitiikka on siten monen hallinnonalan yhteisestä toiminnasta muodostuva kokonaisuus sisältäen mm. kysymyksiä liittyen toimeentuloon, liikuntaan, kulttuuriin, koulutukseen, asumiseen ja terveyteen.

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Opetus ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksin tai -avustuksin kuntien ja järjestöjen nuorisotyötä ja sen kehittämistä sekä tulosohjaa ja tukee alueellista nuorisotyötä. Toiminnallaan ministeriö haluaa myös edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta.

Paikallisesta nuorisotyöstä, kuten esim. nuorisotilojen ylläpidosta, nuorten yhdistysten ja ryhmien avustamisesta sekä erityisnuorisotyöstä, vastaavat kunnat. Kunnissa toimii myös nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja yhteisöjä.

Aluehallinnossa nuorisotoimen tehtäviä hoidetaan aluehallintovirastoissa. Tehtävät liittyvät nuorten mahdollisuuksiin löytää opiskelu tai työpaikka, nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan. Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Aluehallintovirastot kokoavat myös tietoja kuntien palveluista ja kouluttavat toimijoita ja jakavat osan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoavustuksista. 

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330205   Sähköpostiosoite: