Liikuntaa edistävät järjestöt

Kuva: OKM / Katarina Koch

Liikuntajärjestöihin kuuluu Suomessa yli 1,1 miljoonaa jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia valtakunnallisille liikuntaa edistäville järjestöille. Paikallisia liikuntaseuroja ja -toimijoita avustavat pääasiassa kunnat.

Liikuntaharrastusten perustana on vapaaehtoinen järjestö- ja kansalaistoiminta. Urheilulajit ovat organisoituneet paikallisesti urheiluseuroiksi ja valtakunnallisesti urheilun lajiliitoiksi.

Paikallisesta toiminnasta vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat, jotka järjestävät liikuntamahdollisuuksia lapsille, nuorille, aikuisille ja ikääntyville ihmisille.

Valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt tukevat paikallista toimintaa järjestämällä koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Ministeriö käy vuosittain tuloskeskustelut merkittävimpien liikunnan palvelujärjestöjen kanssa.

Liikuntajärjestöjen ja -seurojen valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten ja alueellisten liikuntaa edistävien järjestöjen toiminnasta myöntämällä niille harkinnanvaraisia avustuksia. Avustusta saa vuosittain noin 130 liikuntajärjestöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa järjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella. Valtionavustuksista päätettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Valtionapukelpoisuudesta ja avustusperusteista säädetään tarkemmin liikuntalaissa ja -asetuksessa. Valtion liikuntaneuvosto antaa ministeriölle lausunnon järjestöjen toiminta-avustuksista ja uusien hakijoiden valtionapukelpoisuudesta.

Toiminta-avustusten lisäksi ministeriö voi myöntää kehittämisavustuksia mm. liikuntajärjestöjen yhteishankkeisiin.

Ministeriön suoraan paikallisille urheilu- ja liikuntaseuroille myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen.

Tutustu myös

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustukset

Lisätietoja

Sari Virta, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330377   Sähköpostiosoite:


Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330054   Sähköpostiosoite:


Kari Niemi-Nikkola, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330103   Sähköpostiosoite: