Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Foorumin tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä. Kehittämisfoorumin tehtävänä on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja koulutuspoluista sekä varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutuksesta.

Kehittämisfoorumin suositukset ja kehittämisohjelma 2021–2030

Kehittämissuositukset ovat syntyneet yhteistyön tuloksena foorumin työkokouksissa, jaostoissa ja ohjausryhmässä. Alueellisissa kuulemistilaisuuksissa verkostoiduttiin ja suositusten valmisteluun saatiin mukaan alueiden tilannekuvat.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämissuositukset

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi laati ehdotuksen varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Ehdotus koostuu suosituksista varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseksi sekä niiden perusteluista.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021–2030

Puheenvuoroja varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisestä

Opetusministeri Jussi Saramon puhe Youtubessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikon puhe Youtubessa.

Professori Kirsti Karilan puhe Youtubessa.

Taustatietoa

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030

Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen.

Tutustu tiekartta-julkaisuun

Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa

Tutustu arviointeihin 

Lisätietoja

Aija Töytäri, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330197  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330365