Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Foorumin tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä. Kehittämisfoorumin tehtävänä on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja koulutuspoluista sekä varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutuksesta.

Kehittämisfoorumin suositukset ja kehittämisohjelma 2021–2030

Kehittämissuositukset ovat syntyneet yhteistyön tuloksena foorumin työkokouksissa, jaostoissa ja ohjausryhmässä. Alueellisissa kuulemistilaisuuksissa verkostoiduttiin ja suositusten valmisteluun saatiin mukaan alueiden tilannekuvat.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi laati ehdotuksen varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Ehdotus koostuu suosituksista varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseksi sekä niiden perusteluista.

Taustatietoa

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030

Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen.

Tutustu tiekartta-julkaisuun

Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa

Tutustu arviointeihin 

Lisätietoja

Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330365   Sähköpostiosoite: