Korkeakoulujen strategisen perusrahoituksen kansainvälisyysohjelma

Strategisen rahoituksen kansainvälisyystoimista on sovittu korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopimuksissa.

Strategisen rahoituksen kansainvälisyysohjelma tukee korkeakoulujen kansainvälisyyden edistämistä yhteisesti sovituilla muodoilla kansallisesti ja globaalisti. Ohjelmaan on sovittu käytettäväksi yhteensä 185 milj. euroa vuosille 2021–2024. Kansainvälisyysohjelma jakautuu Globaalipilotti (55,6 milj. euroa) ja Talent Boost (129,2 milj. euroa) -hankkeisiin. 

OKM:n rahoittamat korkeakoulujen globaalihankkeet

Suomalaisilla korkeakouluilla on käynnissä kahdeksan globaalihanketta, jotka toimivat yhteistyöverkostona korkeakoulujen laajemmalle yhteistyölle.

Hankkeiden koordinoinnista vastaavat suomalaiset korkeakoulut: tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto suomalaisten ja kohdemaiden kumppanikorkeakoulujen välille, sekä kehittää kahdensuuntaista yhteistyötä. Ohjelman tarkoituksena on luoda uudenlaisia yhteyksiä, jotka vahvistavat Suomen korkeakoulutusta, osaamisbrändiä ja yhteistyöverkostoa globaalisti. Päämääränä on kansainvälisten osaajien houkuttelu ja rekrytointi Suomeen, sekä globaaleihin tarpeisiin vastaavat tutkimus- ja TKI-hankkeet (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta).

Suomalaisilla korkeakouluilla on ohjelmaan kytkeytyviä hankkeita Afrikan maiden, Kiinan, Intian ja Yhdysvaltojen kanssa. Yhteistyöverkostot keskittyvät koulutuksen, TKI-hankkeiden, elintarviketieteiden, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja korkeakouluyhteistyön ympärille. Globaaliohjelma tukee lisäksi korkeakoulujen omien kansainvälistymistä ja laatua korostavien strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kumppanuushankkeet ja verkostot:

 1. Global Networks - Strengthening collaboration between Finnish Higher Education Institutions and partners in Africa, China, India, and the United States of America
 2. Finland-Africa Platform for Innovation, FAPI (SDG 9) (Turun yliopisto)
 3. Finland-China Network in Food and Health Sciences (Turun yliopisto)
 4. Finnish-American Research and Innovation Accelerator, FARIA (Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto)
 5. Finnish and Southern African Higher Education Institutions Network for Health and Wellbeing, SAFINET (Tampereen yliopisto)
 6. Kumppanuus Intian teknologiainstituuttien (IIT) kanssa (Aalto-yliopisto): FICORE Finnish Indian Consortia for Research and Education
 7. Global Innovation Network for Teaching and Learning, GINTL (Oppimisen ja opettamisen globaali innovaatioverkosto, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto)
  GINTL Africa (Helsingin yliopisto)
  GINTL China (Helsingin yliopisto)
  GINTL India (Jyväskylän yliopisto)
 8. China-Network of Finnish Universities of Applied Sciences (Ammattikorkeakoulujen Kiina-verkosto, koordinaattorit Haaga-Helia, Metropolia, Laurea)
 9. EDUCase – Higher Education Platform for Global Sustainability  (Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden alusta , Aalto yliopisto)

Lisätietoja

Maarit Palonen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330243  


Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327