Kulttuuriin liittyvät tilastot ja tutkimus

Kulttuuria koskevia tilastoja tuottavat Tilastokeskus sekä eri virastot, laitokset tai yhdistykset. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää tilastoja ja tutkimusta päätöksenteon tukena.

Kulttuuritilastot

Kulttuuria koskevien tilastoja tuottavat Tilastokeskus sekä mm. eri virastot ja laitokset. Tilastoja ja muuta taidetta ja kulttuuria koskevaa tietoa on koottu taidejakulttuuri.fi-palveluun.

Keskeisiä kulttuurin tilastolähteitä ovat:

Tietoja kulttuurin eri aloista sekä yleisesti taloudesta, yritystoiminnasta, työvoimasta, koulutuksesta ja kansainvälisistä vertailuista kokoaa Tilastokeskus. Taiteen ja kulttuurin kansantaloudellisten vaikutusten tilastollista arviointia kehitetään yhteistyössä tilastokeskuksen ja muiden ministeriöiden kanssa.

Kulttuuripolitiikan tutkimus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE seuraa kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä. Tutkimuskeskus tuottaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön tutkimustietoa. Se tekee myös arviointeja kulttuuripolitiikan eri alueilta.

Myös mm. Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto tuottavat tutkimus- ja seurantatietoa. Kulttuuripolitiikan tutkimusta tehdään myös monissa yliopistoissa ja niiden yhteydessä toimivissa tutkimuslaitoksissa.

Euroopan maiden kulttuuripolitiikkaa koskevia tietoja ja tilastoja löytyy Euroopan neuvoston ylläpitämältä Compendium -sivustolta ja EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin sivuilta.

Lisätietoja

Johanna Vuolasto, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330235   Sähköpostiosoite: