Opetus- ja kulttuuriministeriön historiaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suomen vanhimpia ministeriöitä. Sen toiminta alkoi vuonna 1809 kun Suomi sai oman keskushallinnon ja autonomian. Ministeriön nimi on vuosien aikana muuttunut useammankin kerran.

senaattorikuvia. KUVA :OKMSuomen autonomian ajan alkaessa vuonna 1809 perustettiin valtioneuvoston edeltäjä, Suomen suuriruhtinaskunnan hallituskonselji, jolle myös kirkollis- ja opetusasiat kuuluivat.

Hallituskonselji muutettiin vuonna 1816 Keisarilliseksi Suomen senaatiksi, jonka yhdeksi asioita valmistelevaksi elimeksi muodostettiin talousosaston kirkollistoimituskunta.

Suomen itsenäistymisvaiheessa 1917 toimituskunnan nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiain toimituskunnaksi. Vuonna 1918 senaatista tuli valtioneuvosto ja senaattoreista ministereitä. Toimituskunnat muuttuivat ministeriöiksi, jolloin nimikin vaihtui kirkollis- ja opetusasiainministeriöksi.

Vuonna 1922 annettiin laki ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta, jonka myötä ministeriön nimi lyheni opetusministeriöksi.

Vuonna 2010 nimi muutettiin opetus- ja kulttuuriministeriöksi, jotta se vastaisi paremmin ministeriön nykyistä tehtäväkenttää ja toimintaa.