Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Kunnat päättävät toiminnan järjestämisestä. Lasten osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan on vapaaehtoista.

Tavoitteet ja sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena perusopetuslain (628/1998) mukaan on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan ja mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Opetushallitus päättää toiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa, joiden pohjalta kunta laatii toimintasuunnitelman. Kunta vastaa siitä, että palvelut järjestetään säädösten mukaisesti.

Maksut

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Tarkemmin maksujen määräytymisestä säädetään perusopetuslaissa.

Toiminnan järjestämiseen ja henkilöstöön liittyviä ohjeita

Kunnilla ei ole velvollisuutta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Valtio myöntää kunnille aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiskustannuksiin valtionosuutta. Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, toimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaa järjestetään arkipäivisin kello 7-17 välillä. Siihen osallistuville on tarjottava välipala.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä, yhdistyksiltä tai seurakunnilta. Toimintaa voidaan järjestää koulussa, varhaiskasvatuspaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Kunta ilmoittaa toiminnan järjestämispaikoista, aikatauluista sekä siitä, miten toimintaan haetaan. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan valintaperusteiden on oltava kaikille samat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevien rikostausta selvitetään.

Lisätietoja