Kotoutuminen Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan on helpompaa, kun tulija oppii kieltä, löytää työ- tai opiskelupaikan ja saa kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös oma kulttuuri, kieli ja uskonto voivat edelleen olla tärkeä osa elämää.

Maahanmuuttajien eli Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, siirtolaisten, paluumuuttajien ja ulkomaan kansalaisten koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia tasavertaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa sekä pitää yllä ja kehittää omaa kulttuuri-identiteettiä ja äidinkieltään. Tavoitteena on myös mahdollisimman toimiva kaksikielisyys: oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen hallitseminen.