PISA-tutkimus ja tulokset 2022

PISA 2022 -tutkimuksen tulokset julkaistiin 5.12.2023. Tutkimuksen pääpainopisteenä oli tällä kertaa matematiikka.

Matematiikka

PISA 2022 -tulokset osoittavat, että suomalaisoppilaiden matematiikan osaaminen on heikentynyt. Uusimmassa tutkimuksessa suomalaisnuorten keskiarvo oli 484 pistettä, joka on 64 pistettä vähemmän kuin huippuvuonna 2006 (548 pistettä). Suomi oli kuitenkin edelleen selvästi  OECD-maiden keskiarvon (472) yläpuolella.

Suomessa oli heikkoja matematiikan osaajia enemmän ja toisaalta huippuosaajia vähemmän kuin ennen. Uusimmassa tutkimuksessa heikkoja (alle suoritustaso 2) matematiikan osaajia oli joka neljäs. 

Oppimistulosten heikkeneminen näyttäytyy poikkeuksellisen suuressa osassa maita. Matematiikan pistekeskiarvo laski vertailukelpoisissa maissa jopa 41 maassa tai alueella, joista OECD-maita oli 35. 

Lukutaito

Suomalaisnuorten lukutaidon taso (490) on edelleen OECD:n keskiarvoa (476 pistettä) korkeampi. Vuoden 2018 PISA-arvioinnissa lukutaito oli pääalueena, ja sen tulokseen verrattuna Suomen pistekeskiarvo on laskenut peräti 30 pistettä. Lukutaidon osaaminen on heikentynyt matematiikan tavoin useimmissa osallistuneissa maissa. 

Luonnontieteet

Myös luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli Suomessa OECD -maiden keskiarvoa parempi, 511 pistettä.  Suomalaisnuorten sekä koko OECD-maiden nuorten luonnontieteellinen osaaminen on heikentynyt vuosien 2006 ja 2009 huippuajoista. Laskeva trendi on ollut Suomessa OECD-maiden keskiarvoa voimakkaampi.

Poikkeuksellinen PISA-kierros

Koronapandemia siirsi PISA –tutkimukseen alkuperäistä aikataulua vuodella eteenpäin ja vaikutti osallistuneiden oppilaiden koulunkäyntiin vähintäänkin välillisesti lähes koko yläkoulun ajan. 

Ensimmäistä kertaa useassa maassa oli myös vaikeuksia saavuttaa tutkimuksen otannalle tai vastausasteelle asetetut kriteerit. Koulujen vastausaste tai oppilaiden vastausaste ei saavuttanut PISA-tutkimukselle asetettuja standardeja. Näiden maiden tuloksiin on suhtauduttava varauksella.

PISA 2022 -tutkimuksen Suomessa toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen yhteenliittymä.

Vuoden 2022 tutkimukseen osallistui 81 maata / aluetta. 

Lisätietoja

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Puhelin:0295330140   Sähköpostiosoite:


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330258   Sähköpostiosoite:

Arto Ahonen, yliopistotutkija, PISAn kansallinen koordinaattori (Koulutuksen tutkimuslaitos  / Jyväskylän yliopisto), 040 839 4209, [email protected]

Jenna Hiltunen, projektitutkija (Jyväskylän yliopisto), 040 805 4273

Mari-Pauliina Vainikainen, tutkimuskoordinaattori (Koulutuksen arviointikeskus / Helsingin yliopisto), 050 318 2188