Hyppää sisältöön

Yli 102 miljoonaa euroa tasa-arvon edistämiseen ja laadun kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2022 13.38
Tiedote
Opettaja näyttää aakkosia taululta, etualalla kaksi lasta.

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt runsaat 102 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. 

Avustus jaettiin osana ministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Avustuksella vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa kohdentamalla tukea niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla, vahvistetaan laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista ja hyvinvointia ja pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja. 

- Tasa-arvo ja korkea laatu ovat suomalaisen koulun erityisvahvuuksia. Täällä oma lähikoulu kuuluu maailman parhaimpien joukkoon, ja näin tulee olla myös jatkossa. Rahoituksen avulla ehkäistään muun muassa eriarvoistumiskehitystä kaupunkien sisällä ja alueiden välillä sekä tasoitetaan oppilaiden perhetaustasta johtuvia osaamiseroja, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Avustus koskee vuosia 2022-2023. Valtionavustuksen hakijamäärä kasvoi edellisvuosista. Varhaiskasvatuksen avustusta haki yli 200 ja esi- ja perusopetuksen avustusta lähes 300 järjestäjää.

Valtionavustusta sai 176 varhaiskasvatuksen järjestäjää yhteensä 34 608 460 euron verran. Esi- ja perusopetuksen osalta 242 järjestäjää sai 67 440 751 euroa.

Hyvää palautetta opetuksen järjestäjiltä

Oikeus oppia -ohjelmassa on ennen nyt jaettavaa avustusta jaettu vuosina 2020-2021 tasa-arvorahaa yhteensä jo noin 139 miljoonaa euroa. Kunnilta ja kaupungeilta saadun palautteen mukaan avustusta pidetään tärkeänä tukena koulutuksen tasa-arvon vahvistamisessa paikallistasolla.

- Oikeus oppia -ohjelmalla on kavennettu lasten ja nuorten oppimiseroja ja vahvistettu koulutuksen tasa-arvoa. Työtä on tärkeää jatkaa, sillä eriarvoistumiskehitys on vauhdittunut viime vuosina ja koulutuksen laadun ja tasa-arvon eteen on tehtävä määrätietoisesti töitä, jotta suomalainen koulutusjärjestelmä pysyy maailman parhaiden joukossa myös jatkossa, opetusministeri Andersson sanoo.

Varhaiskasvatuksessa avustusta käytetään varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien, lastenhoitajien tai avustajien palkkaamiseen sekä lapsiryhmien kokojen pienentämiseen.

Esi- ja perusopetuksessa avustusta käytetään opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen.

Myönnetyt avustukset

Esi-ja perusopetuksen myönnetyt avustukset

Varhaiskasvatuksen myönnetyt avustukset

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoavustusta saivat kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa. Avustusta varhaiskasvatukseen saivat kunnat ja kuntayhtymät.

Oikeus oppia -kehittämisohjelman varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen määrärahoja vapautui avustuksen hakuaikana, joten avustuksia oli mahdollista jakaa hakuilmoituksessa ilmoitettua enemmän.
 

Lisätietoja:

Esi- ja perusopetuksen avustukset:
Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 0295 330 058

Varhaiskasvatuksen avustukset:
Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen p. 0295 330 160
Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus