Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kohti kestävää arkkitehtuuria – Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 julkaistiin tammikuussa 2022. Ohjelma huomioi tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Ohjelma perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän työhön. Ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman rakennetun ympäristön tavoitteelliseen kehittämiseen. Sen ytimessä on rakennetun ympäristön ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.

Vuonna 2022 julkaistu arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on järjestyksessään toinen. Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui vuonna 1998.

Ohjelman valmistelu

Työryhmän esitys uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi luovutettiin tammikuussa 2021. Ohjelmaehdotuksesta järjestettiin lausuntokierros helmi-maaliskuussa 2021. Ohjelmaehdotus viimeisteltiin lopulliseksi valtakunnalliseksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi lausuntopalautteen sekä viimeistelyvaiheen tutkijayhteistyön ja sidosryhmätapaamisten pohjalta.

Työ uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimiseksi käynnistyi toukokuussa 2019. Työryhmän asettamista edelsi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon tekemä esiselvitys arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista.

Työryhmään kutsuttiin 21 jäsentä, jotka edustavat rakennetun ympäristön osaamista laaja-alaisesti. Työskentelyn aikana kuultiin myös muita asiantuntijoita ja osallistettiin eri sidosryhmiä. Työryhmän sihteerinä toimi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Tutustu myös

Ohjelmatyön edistymistä voi seurata Archinfon sivulla ja Twitterissä: #apoli2020

Lisätietoja

Emma Harju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330134   Sähköpostiosoite: