Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kohti kestävää arkkitehtuuria – Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 julkaistiin tammikuussa 2022. Ohjelma huomioi tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.

Ohjelma perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän työhön. Ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman rakennetun ympäristön tavoitteelliseen kehittämiseen. Sen ytimessä on rakennetun ympäristön ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.

Vuonna 2022 julkaistu arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on järjestyksessään toinen. Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui vuonna 1998.

Kohti kestävää arkkitehtuuria – Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035

Apoli lyhyesti esitteessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön tiedote ohjelman julkaisusta 20.1.2022

Ohjelman valmistelu

Työ uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimiseksi käynnistyi toukokuussa 2019. Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä. Työryhmän asettamista edelsi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon tekemä esiselvitys arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista.

Työryhmään kutsuttiin 21 varsinaista jäsentä, jotka edustavat rakennetun ympäristön osaamista laaja-alaisesti. Työskentelyn aikana kuultiin myös muita asiantuntijoita ja osallistettiin eri sidosryhmiä. Työryhmän sihteerinä toimi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Työryhmän esitys uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi luovutettiin tammikuussa 2021. Ohjelmaehdotuksesta järjestettiin lausuntokierros helmi-maaliskuussa 2021. Ohjelmaehdotus viimeisteltiin lopulliseksi valtakunnalliseksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi lausuntopalautteen sekä viimeistelyvaiheen tutkijayhteistyön ja sidosryhmätapaamisten pohjalta.

Tiedotteet

Tutustu myös

Ohjelmatyön edistymistä voi seurata Archinfon sivulla ja Twitterissä: #apoli2020

Lisätietoja

Emma Harju, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330134