Luova osaaminen

Luovan osaamisen perustan muodostaa taide- ja kulttuurialojen koulutus eri koulutusasteilla. Lisäksi järjestetään erilaista muuta osaamisen kehittämistä esimerkiksi hankerahoituksella.

 

Perustan luovaan osaamiseen muodostaa varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus, kuten peruskoulu, lukio, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Taide- ja kulttuurialoille ammattiin valmistavia opintoja voi suorittaa sekä ammatillisessa koulutuksessa että yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Luovaan osaamisen lisäämiseksi järjestetään koulutusta hankkeissa, joita rahoittavat esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä TE-palvelut. Hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset työvoimakoulutukset sekä rakennerahastotoiminnan, kuten Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeet.

EU:n rakennerahostojen ohjelmakaudella 2014-2020 toteutetaan Luovaa osaamista (ESR) toimenpidekokonaisuutta, jonka rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Toimenpidekokonaisuuden aktivointi- ja koordinointihankkeena toimi Luova ja osallistava Suomi vuosina 2015-18. Vuosina 2018-20 koordinoiva taho on Creative Finland.

Lisätietoja

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330144