Lainsäädäntö: opintotuki

Sivulle on koottu lista keskeisistä opintotukea koskevista laeista ja asetuksista.

Linkit säädöksiin vievät Edilex tai Finlex -säädöstietopankkiin. Jos mahdollista, linkki vie suoraan ajantasaiseen säädökseen, joka sisältää myös alkuperäiseen lakiin tehdyt muutokset.

Opintotuki

Opintotukilaki (65/1994)
Opintotukilaissa säädetään mm. opintotukietuuksista ja opintotuen myöntämisedellytyksistä.  

Valtioneuvoston asetus opintotuesta (869/2017)
Opintotukiasetuksessa säädetään mm. korkeakouluopintojen riittävän edistymisen arvioinnista ja opintotukilautakunnista.

Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (1080/2012)
Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukilain ja koulumatkatuesta annetun lain mukaisissa asioissa.

Asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (272/1994)
Asetuksella säädetään asioiden käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa.

Aikuiskoulutustuki

Laki aikuiskoulutusetuuksista (1276/2000)
Laissa säädetään etuuksista, joita voidaan myöntää korvaukseksi opiskelun aikaisesta ansionmenetyksestä.  Laki on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta (652/2001)
Asetuksessa säädetään koulutus- ja erorahastolle maksettavista ennakoista. Asetus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukilaki (48/1997)
Laissa säädetään tuen myöntämisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin.

Valtioneuvoston asetus koulumatkatuesta (530/2015)
Asetuksessa säädetään mm. koulumatkatuen laskuttamisesta, tuen palauttamisesta ja matkalipun myyjän kanssa tehtävästä sopimuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (465/2019)

Ateriatuki

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista (375/2020) 
Asetusta sovelletaan opiskelijaravintoloille myönnettäviin valtioavustuksiin.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: