Kirkkoa ja uskonnollisia yhdyskuntia koskevat lait

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittelee tai valmistelee mm. kirkkoa, uskonnonvapautta ja hautaustoimea koskevat lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi.

Tälle sivulle on koottu linkit keskeisiin voimassa oleviin lakeihin. Linkit aukeavat Finlex- säädöstietokantaan.

 

Uskonnonvapauslaki (453/2003)
Lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Laissa säädetään mm. rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista.

Kirkkolaki (1054/1993)
Laissa säädetään mm. evankelis-luterilaisen kirkon tehtävästä, tunnustuksesta, jäsenyydestä.  

Laki ortodoksisesta kirkosta  (985/2006)
Laissa säädetään mm. ortodoksisen kirkon tehtävästä, tunnustuksesta, seurakunnista.

Hautaustoimilaki  (457/2003)
Laissa säädetään ihmisen ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta, tuhkan käsittelystä sekä hautausmaan ja yksityisen haudan perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta ja lakkauttamisesta sekä krematorion perustamisesta.

Perusopetuslaki (628/1998)
Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta.    

Lukiolaki (629/1998)
Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää opiskelijoiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta.

 

Lisätietoja

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite: