PISA-tutkimus ja tulokset 2006

PISA 2006 pääaihealueena oli luonnontieteellinen osaaminen (scientific literacy).

Luonnontieteellisellä osaamisella tarkoitetaan oppilaan kykyä hyödyntää tieteellistä tuntemusta, määrittää kysymyksiä ja tehdä johtopäätöksiä todistusaineistoon perustuvien luonnollisen maailman sekä siihen liittyvien, ihmisten toiminnasta aiheutuvien muutosten ymmärtämiseksi ja näitä asioita koskevan päätöksenteon edistämiseksi.

PISAssa pidetään keskeisenä nuorten kykyä hallita luonnontieteellisiä käsitteitä ja ilmiöitä todellisen elämän tilanteissa sekä tulevaisuuden tarpeista nousevien tehtävien ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Vuoden 2006 tutkimukseen osallistui 56 maata/aluetta, joista 30 oli OECD-maita. Tutkimuksen toteutti Suomessa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus.

Suomen tulokset: Pisteet OECD-maat Kaikki osallistujat
Luonnontieteet 563 1. 1.
Matematiikan osaaminen 548 1. 2.
Lukutaito 547 2. 2.

       
 

 

 

Tutustu myös

PISA 2006: ensituloksia
Opetusministeriön julkaisuja 2007:38

PISA ensituloksia -kooste (pdf)

PISA 2006 Finland - analyses reflections and explanations
Opetusministeriön julkaisuja 2008:44