Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät lait ja asetukset

Sivulle on koottu lista keskeisistä taidetta ja kulttuuria koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi Finlex-säädöstietopankista.

Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä säädöksiä

Laki taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012)  

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämiskeskuksesta (727/2012)   

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

Arpajaislaki (1047/2001)

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n tuoton tilittämisestä ja käyttämisestä (1415/2016)

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)  

Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998)

Taiteen tuki ja avustukset

Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969)

Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista (845/1969)

Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (236/1961)  

Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (46/1964)

Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997)

Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta (116/1997)  

Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä (37/1977)  

Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016)

Taiteen ja kulttuurin alat

Laki esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020)

Laki elokuvataiteen edistämisestä (28/2000)  

Laki valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille (942/2022)

Asetus elokuvataiteen edistämisestä (843/2007)  

Kuvaohjelmalaki (710/2011)

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007)

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (1434/2007)

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (712/2013)  

Museot ja kulttuuriperintö

Museolaki (314/2019)  

Valtioneuvoston asetus museoista (1192/2005)

Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986)  

Asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta (445/1986)

Muinaismuistolaki (295/1963) 

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Kirkkolaki (1054/1993)

Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006)

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016)  

Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (1292/2015)   

Laki eräiden Suomeen tuotavien esineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011)

Laki Museovirastosta (282/2004)

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta (407/2004)

Laki Kansallisgalleriasta (889/2013)

Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta (1074/2013)  

Laki Suomenlinnan hoitokunnasta (1145/1988)

Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta (294/2013)