Museot ja kulttuuriperintö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtiolla kulttuuriperintöalaa koskevista linjauksista ja lainsäädännöstä. Ministeriö ohjaa museoalaa rahoituksen ja tulosohjauksen kautta. Tuella pyritään turvaamaan museoalalle mahdollisuus tehdä työtä pitkäjänteisesti.

Valtio ja kunnat rahoittavat museotoimen menoista molemmat noin 40 %. Loput rahoituksesta on museoiden omatoimista tuottoa ja muita tuloja. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää museoille lakisääteisen valtionosuuden lisäksi harkinnanvaraisia avustuksia.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina toimintaan ja erityisavustuksina hankkeisiin. Toimialan avustuksia myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Museovirasto.

Museot Suomessa

Suomessa on 150 ammatillisesti hoidettua museota, jotka vastaavat runsaasta 300 museokohteesta. Lisäksi Suomessa lähes tuhat lähinnä vapaaehtoisvoimin ylläpidettyä paikallismuseota.

Valtakunnallisia museoita ovat Suomen kansallismuseo, Kansallisgalleria sekä Luonnontieteellinen keskusmuseo.

22 maakuntamuseon ja 14 aluetaidemuseon tehtävänä on oman alueensa museotoiminnan ohjaaminen ja edistäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämiä valtakunnallisia erikoismuseoita on 16 ja ne koordinoivat oman erikoisalansa valtakunnallista tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa. Lisäksi puolustusministeriö on nimennyt Sotamuseon valtakunnalliseksi sotahistorian erikoismuseoksi.

Museo- ja kulttuuriperintöasiat opetus- ja kulttuuriministeriössä

Ministeriössä museo- ja kulttuuriperintöasiat kuuluvat kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle. Yliopistojen museotoiminta kuuluu yliopistojen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän piiriin ja siitä vastaa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto toimii valtakunnallisena asiantuntijana, kehittäjänä ja vastuuviranomaisena museoihin, kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvissä asioissa.

Museo- ja kulttuuriperintöalan toimijoita

Tutustu myös

Muinaismuisto-lain uudistaminen

Muinaismuisto-lain uudistaminen

Muinaismuistolaki on uudistetaan kokonaan toimintaympäristön muutosten vuoksi.

Muinaismuistolain uudistaminen

Kulttuuriperintö-strategia

Kulttuuriperintö-strategia

Kulttuuriperintöstrategia korostaa kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut strategian toimeenpanon suunnitelman laatimisen.

Kulttuuriperintöstrategia

Lisätietoja

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   Sähköpostiosoite:


Eeva Teräsvirta, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330082   Sähköpostiosoite: