Vaihtoehtoinen menettely erimielisyyksien ratkaisemiseksi (ERMI-menettely)

Vaihtoehtoinen menettely erimielisyyksien ratkaisemiseksi (ns. ERMI-menettely) mahdollistaa ratkaisusuosituksen pyytämisen asioissa, jotka koskevat tekijänoikeuslain soveltamista verkkosisällönjakopalveluissa, kuten esimerkiksi Youtubessa, TikTokissa tai Facebookissa. Menettely on osapuolille maksuton ja vapaaehtoinen. Ratkaisusuositukset eivät sido osapuolia.

Tekijänoikeuslaki sisältää säännökset verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien velvollisuudesta hankkia lupa tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin, joita käyttäjät lataavat palveluun. Jos lupaa ei ole, palveluntarjoajalla on velvollisuus estää pääsy tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon.

Teosten laillinen käyttö ei kuitenkaan saa estyä. Teoksen käyttäminen verkkosisällönjakopalvelussa voi olla sallittua esimerkiksi tekijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla, tai sen vuoksi, että aineisto on tekijänoikeussuojan ulkopuolella tai aineiston käyttöön on hankittu lupa oikeudenhaltijalta.

Tekijänoikeuslain soveltamista koskeviin erimielisyyksiin tulee hakea ratkaisua ensin verkkosisällönjakopalvelun oman valitus- ja oikaisumekanismin kautta, minkä jälkeen osapuolten on mahdollista pyytää ratkaisusuositusta ERMI-menettelyssä. Menettelyn käyttö ei estä muiden oikeussuojakeinojen, kuten tuomioistuinmenettelyn käyttämistä.

ERMI-menettelyn vaiheet

ERMI-menettelyssä on mahdollista pyytää puolueettoman asiantuntijan ratkaisusuositusta erimielisyyksiin, jotka koskevat käyttäjän verkkosisällönjakopalveluun tallentaman teoksen saannin estämistä, poistamista ja palauttamista.

ERMI-menettely käynnistyy täyttämällä käsittelypyyntölomake ja lähettämällä se opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Ministeriö jakaa tapaukset menettelyssä käytettäville esteettömille ja puolueettomille tekijänoikeuden asiantuntijoille, jotka käsittelevät ne mahdollisimman joutuisasti. 

Asiantuntija tutustuu aineistoon ja varaa vastapuolelle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Asiantuntija tiedustelee osapuolilta, onko sovintoon mahdollisuutta. Jos asiaa ei sovita, asiantuntija antaa ratkaisusuosituksen siitä, tuleeko käyttäjän palveluun tallentaman teoksen saanti estää, teos poistaa tai teos palauttaa palveluun. Asiantuntija toimittaa ratkaisusuosituksen opetus- ja kulttuuriministeriölle, palvelun käyttäjälle, tekijälle ja palvelun tarjoajalle.

Lisätietoja

Ville Toro, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330192   Sähköpostiosoite:


Aura Lehtonen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330340   Sähköpostiosoite: